สถานภาพโครงการที่ยื่นข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ จากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2564
 
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

วงเงิน (บาท)

สถานภาพโครงการ

หมายเหตุ
 
 
 
ค่าทดแทนตามมาตรา 40 (1) และค่าซ่อมแซมตามมาตรา 40 (2)
รวมทั้งสิ้น


 
 
 
 

1.

                                              -
    
   

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการศึกษาวิจัยตามมาตรา 40 (3)

 รวมทั้งสิ้น

 5,493,704

     
 

1.

การศึกษาพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดเลย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 535,924

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 

2.

การกำหนดอายุของซากดึกดำบรรพ์และระดับน้ำทะเลโบราณ ในเขตอุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนและเรดิโอคาร์บอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 1,994,400

อยู่ระหว่างการพิจารณา


 
 

3.

ซากดึกดำบรรพ์ใบไม้ สภาพแวดล้อมบรรพกาลและสภาพภูมิอากาศสมัยไพลโอซีน (5.3-2.6 ล้านปีก่อน) ในตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
299,570
อยู่ระหว่างการพิจารณา


 
 
 

4.

ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์ในสภาพแวดล้อมแบบไหล่ทะเล ยุคไซลูเรียนตอนปลายถึงดีโวเนียนตอนต้น บริเวณแนวคดโค้งเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 1,360,000

อยู่ระหว่างการพิจารณา


 
 
 

5.

การอนุรักษ์และศึกษาวิจัยไดโนเสาร์กินเนื้อ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
403,810 
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 
 

6.

การศึกษาแนวทางการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการท่องที่ยวชุมชน กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม
300,000 
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
 
 

7.

การลำดับชันหินและสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาในหมวดหินเสาขัว บริเวณหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ที่สอง อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 300,000
อยู่ระหว่างการพิจารณา
   
 


เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาตามมาตรา 40 (4)

 รวมทั้งสิ้น

 2,682,060


 
 
 

1.

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝายักษ์อลาโตคอนชา ฟิวซูลินิดและปะการังในชั้นหินปูน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
 43,900 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

 

 

 

2.

โครงการพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อผู้พิการทางสายตาศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

สทข.2

350,000 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

 

 

 

3.

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานธรณีขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

350,000 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

 

 

 

4.

จัดจ้างปรับปรุงนิทรรศการแร่ในชีวิตประจำวัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

สทข.2


497,000 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

 

 

 

5.

ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครดูแลรักษาความปลอดภัย ในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น

เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่

247,800 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

   
 

6.

เผยแพร่องค์ความรู้ในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพิ่มศักยภาพบ้านพักค่ายเยาวชน เพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร

สทข.2


538,560 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

   
      7.
จัดจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิริธร จังหวัดกาฬสินธุ์

สทข.2

120,000 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 

8.

จัดซื้อตู้สแตนเลสเพื่อใช้ในการจัดเก็บซากดึกดำบรรพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า

229,800 

อยู่ระหว่างการพิจารณา


 
 

9.

จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดภาพและจอภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า

70,000 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
   
 

10.

การอนุรักษ์และศึกษาวิจัยไดโนเสาร์กินเนื้อ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ

235,000 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
   
 

 
   
 
 


   
 
 
       ข้อมูลอัพเดต : 6 มิถุนายน 2563
   
 
 
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841