จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
 
image ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561
image โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการของกองทุนฯ ประจำปี 2561
image ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 6/2561
image ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 5/2561
image ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 5/2561
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook กองทุนฯ


 

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9849 โทรสาร 0 2621 9841