หน้าหลัก >> ประกาศ

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (2 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานบัญชี (1 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานบัญชี และช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 มิ.ย. 2565)
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา และช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี (12 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี (9 พ.ค. 2565)
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (25 เม.ย. 2565)
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 (22 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง กรอบแนวทางการพิจารณาให้การสนับสนุนข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ (22 เม.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (5 พ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (2 พ.ย. 2564)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (25 ต.ค. 2564)
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2565 (30 เม.ย. 2564)
ปฏิทินการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565 (31 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2564 (8 เม.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี (30 ก.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2563 (4 ก.ค. 2562)
การเปิดรับข้อเสนอโครงการและขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2562 (31 ก.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้นที่ 1
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2621 9645 โทรสาร 0 2621 9841