Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


น้ำตกผาลี่

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านโคกกว้าง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

การเดินทาง : เดินทางจากอำเภอสมเด็จไป ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 213 ถึงบ้านโคกกลาง เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4041 ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงบ้านโคกกว้าง เลี้ยวขวาไปอีก 3 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกผาลี่เป็นลักษณะของธรณีสัณฐานที่สวยงามมาก คล้ายการเกิดแกรนด์แคนยอน จัดได้ว่าเป็นแกรนแคนยอนกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ


ธรณีวิทยา :  พื้นที่ประกอบด้วยหินทรายเนื้อควอตซ์ สีขาว ขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี ความมนดี การเชื่อมประสานดี เนื้อแน่นแข็ง แสดงการวางชั้นเฉียงระดับ อยู่ในหมวดหินพระวิหาร น้ำตกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่มีลักษรณะคล้ายแกรนด์แคนยอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานที่มีอิทธิพลมาจากกระบวนการกัดเซาะของทางน้ำมีความสูงประมาณ 5 เมตร มีลักษณะคล้ายหินสมอง(sand crack)อยู่ตรงด้านบน แสดงการวางตัวของชั้นหินชัดเจน พบชั้นเฉียงระดับมีทิศทางไปทางทิศเหนือ บริเวณด้านตะวันตกของหน้าผา พบลักษณะคล้ายรูหินที่เกิดจากการหลุดออกของเม็ดกรวดโดยมีน้ำเป็นตัวพัดพากรวดออกไป 2) ส่วนน้ำตกมีความสูงประมาณ 3.5 เมตร มีหน้าผาหันไปทางทิศใต้


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved