Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ภูผีโห่

ที่ตั้ง : อยู่บ้านหนองแสง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเดินทาง : เดินทางจากอำเภอห้วยผึ้งไปทางเขื่อนดิน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงเขื่อนดินให้เลี้ยวขวาไป 2 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีตำนานเล่าว่าที่เรียกว่าภูผีโห่เพราะว่าเมื่อก่อนได้ยินเสียงเหมือน ฆ้อง กลองโบราณ ดังอยู่ในเมืองลับแล เป็นที่มาของชื่อภู จุดเด่นคือเป็นจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง


ธรณีวิทยา :  พื้นที่ประกอบด้วยหินทรายปนกรวดสีเทา เทาอมแดง สีแดงอมม่วง ขนาดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี หินทรายแป้งสีแดง สีแดงอมน้ำตาล สีแดงอมม่วงขนาดตะกอนละเอียด เป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนสูง อยู่ในหมวดหินภูพาน


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved