Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


รอยตีนไดโนเสาร์ ภูแฝก

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

การเดินทาง : จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางไปอำเภอสมเด็จ(ทางหลวงหมายเลข 213) ถึงอำเภอสมเด็จเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางไปอำเภอกุฉินารายณ์ (ทางหลวงหมายเลข 2042) ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงอำเภอห้วยผึ้ง เลี้ยวซ้ายไปกิ่งอำเภอนาคู (ทางหลวงหมายเลข 2101) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานภูแฝกประมาณ 4.7 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์แห่งเดียวของจังหวัดกาฬสินธุ์


ธรณีวิทยา :  พื้นที่เป็นหินทรายเนื้อควอตซ์ สีขาว ขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี ความมนดี การเชื่อมประสานดี เนื้อแน่นแข็ง แสดงการวางชั้นเฉียงระดับ หมวดหินพระวิหาร แหล่งนี้ประกอบด้วยรอยตีนไดโนเสาร์ 3 แนว รวม 21 รอย เห็นชัด 7 รอย ซึ่งอยู่บนลานหินยุคครีเทเชียสตอนต้น เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อขนาดใหญ่อายุ 140 ล้านปี พันธ์คาร์โนซอร์ ขนาดลำตัวถึงหาง 7-8 เมตร ขนาดรอยตีนแบ่งเป็นรอยตีนขนาดใหญ่ กว้าง 38-48 เซนติเมตร ยาว 42-45 เซนติเมตร และรอยตีนขนาดเล็ก กว้าง 30-32 เซนติเมตร ยาว 36-38 เซนติเมตร หินทรายบริเวณนี้แสดงการวางตัว(bedding)ชัดเจน แนว dip angle 10 องศา/ dip direction 230 องศา และมีแนวรอยแตกของหิน 2 แนว คือ แนว dip angle 75 องศา/ dip direction 050 องศา และ แนว dip angle 75 องศา/ dip direction 330 องศา

MAP

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved