Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำคีรีบรรพต

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านซำจำปา ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพ เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ก่อนถึงถ้ำปู่หลุบประมาณ 7 กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปตามเส้นทาง ขก 3060 ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวขวาไปบ้านซำจำปาระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงถ้ำคีรีบรรพต เดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 50 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ถ้ำคีรีบรรพตเป็นถ้ำขนาดเล็ก ปากถ้ำกว้าง 3.70 เมตร สูง 2.60 เมตร ภายในมีโถงถ้ำ 2 โถง โถงขนาดใหญ่มีขนาด 5.50 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5.20 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยจำนวนน้อย และการเกิดเพิ่มเติมของหินงอกหินย้อยมีไม่มากนัก


ธรณีวิทยา :  ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้นหิน พบซากดึกดำบรรพ์พวกฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียนประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved