Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำค้างคาว ( Tham Kang Khao or Bat cave)

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ภายในถ้ำมีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านๆตัว บริเวณหน้าผาด้านหน้าสูงจากระดับพื้นดิน ประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นปากถ้ำได้แต่ไกล


ธรณีวิทยา :  ถ้ำเป็นหินปูนชั้น บางจนถึงหนา ในเนื้อหินปูนมีเชิร์ตแทรก จัดอยู่ในหมวดหินผานกเค้า มีอายุประมาณเพอร์เมียนตอนล่างถึงตอนกลาง


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved