Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำบัวบาน

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพ เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ก่อนถึงถ้ำปู่หลุบประมาณ 7 กิโลเมตร มีทางแยกขวาตามเส้นทาง ขก 3060 ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวขวาไปบ้านซำจำปาระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงถ้ำบัวบาน เดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 50 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ถ้ำคีรีบรรพตเป็นถ้ำขนาดเล็ก ปากถ้ำกว้างเพียงแค่ 1.30 เมตร บริเวณกลางโถงถ้ำมีทำนบหินปูนขนาดใหญ่มีความกว้าง 6.50 เมตร ยาว 7.70 เมตร สูง 3.70 เมตร มีประมาณ 7 ชั้น ลดลั่นกันลงมาในอดีตเคยมีน้ำไหลผ่านทำนบหินปูนดังกล่าว


ธรณีวิทยา :  ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้นหิน พบซากดึกดำบรรพ์พวก ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียนประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved