Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำปู่หลุบ (Tham Phoo Loop)

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำบลเขาสามยอด อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพ เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201ถ้ำอยู่ข้างทางก่อนถึงบ้านผานกเค้าประมาณ 6 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ปากถ้ำสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 3.70 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม แยกเป็นห้องๆ ได้มากกว่า 5 ห้อง มีเกล็ดแวววาวระยิบระยับสวยงามภายในถ้ำมีน้ำขังอยู่ตลอดปี


ธรณีวิทยา :  ถ้ำปู่หลุบอยู่ในเทือกเขาหินปูนสีเทามีชั้นหินบางจนถึงหนาเป็นปื้น ในเนื้อหินปูนมีเชิร์ตแทรกปน จัดอยู่ในหมวดหินผานกเค้า


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved