Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำพระ

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่วัดถ้ำพระรัตนาราม ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอไปตามเส้นทางชุมแพ - เพชรบูรณ์ (ทางหลวงหมายเลข 12) เลี้ยวขวาไปตามทางสาย 201 ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางสู่ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน ถ้ำพระจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ถ้ำพระมีขนาดของถ้ำประมาณกว้างประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 10-15 เมตร อยู่ใกล้เคียงกับถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำที่มีลักษณะยาวเฉียงขึ้นด้านบนสามารถเดินทะลุถึงยอดภูผาม่านได้ แต่เส้นทางค่อนข้างลำบากภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีเสาหินขนาดใหญ่ รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้งปี แต่เหมาะที่จะท่องเที่ยวในฤดูหนาวเนื่องจากในฤดูฝนมีน้ำไหลผ่านถ้ำทำให้มีตะไคร่จับก้อนหินได้


ธรณีวิทยา :  ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้นหิน พบซากดึกดำบรรพ์พวก ไครนอยด์ ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียนประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved