Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำลายแทง (Tham lai Taeng or Lai Taeng cave)

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 มุ่งหน้าไปทางอำเภอภูผาม่านประมาณ 6 กิโลเมตร ข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวขวาทันที เดินทางผ่านบ้านผาสามยอด ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาอีก 800 เมตร ถึงปากถ้ำ

ลักษณะเด่นของแหล่ง : บนผนังภายในถ้ำจะพบภาพเขียนสีโบราณ


ธรณีวิทยา :  ถ้ำลายแทงอยู่ในเทือกเขาหินปูนสีเท ชั้นบางจนถึงหนา เป็นหินของหมวดหินผานกเค้า มีอายุประมาณเพอร์เมียนตอนล่างถึงตอนกลางในเนื้อหินปูนมีเชิร์ตแทรก


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved