Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำแสงธรรม

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านซำจำปา ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพ เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ก่อนถึงถ้ำปู่หลุบประมาณ 7 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 191 มีทางแยกขวาเข้าเส้นทาง ขก 3060 ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวขวาไปบ้านซำจำปาระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงถ้ำแสงธรรม เดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 200 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ถ้ำแสงธรรมเป็นโถงถ้ำกว้างขนาด 25 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 15 เมตร อากาศภายในโปร่ง ภายในถ้ำถูกปรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีการเกิดหินงอกหินย้อยใหม่น้อยมาก แต่ยังคงเห็นหินงอกหินย้อยที่มีอยู่เดิม


ธรณีวิทยา :  ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้นหิน พบซากดึกดำบรรพ์พวกฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียนประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved