Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


น้ำตกตาดฟ้า (ภูเวียง)

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านเมืองใหม่ ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 6 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าตัวน้ำตกอีก 200 เมตร จะถึงตัวน้ำตก

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกตาดฟ้าเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความสูงประมาณ 30 เมตร ความกว้างประมาณ 30 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำและเนินทราย ช่วงฤดูที่น้ำน้อยเมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาน้ำตกลงมาสู่ด้านล่างน้ำจะซึมหายไปในรู บริเวณโดยรอบพบก้อนหินทรายขนาดใหญ่อยู่โดยทั่วไป


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหินของหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 100 วางตัวในทิศทางประมาณ 3440 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย สีขาว สีขาวแกมเหลือง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ขนาดเม็ดละเอียด การคัดขนาดดี ความกลมมนปานกลางถึงดี ชั้นหนาปานกลางถึงชั้นหนา แนวรอยเลื่อน (78/152, 85/106 บริเวณผาชันของน้ำตกเกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ผนังพื้นจะเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือไปทางด้านข้าง โดยที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพียงเล็กน้อยมาก การเคลื่อนที่ด้านข้างไปทางด้านขวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รอยเลื่อน “dexstral” และ 75/144) แนวแตกเรียบ (75/138, 80/194, 85/132 และ 86/130) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว
                การเกิดน้ำตกตาดฟ้าบริเวณนี้ ในช่วงยุคจูแรสซิกถึงยุคครีเทเชียสตะกอนที่สะสมตัวในสภาวะแวดล้อมทางน้ำโบราณบนแผ่นดิน โดยการพัดพาตะกอนของแม่น้ำประสานสายและแม่น้ำโค้งตะวัด ตะกอนที่ทับถมและจมตัวลงผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยากลายเป็นหินให้หินชั้นหรือหินตะกอน (ส่วนใหญ่เป็นหินทราย) ต่อมาเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชานไทยชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดจีน ทำให้ชั้นหินทรายบริเวณนี้ (ตั้งอยู่ในแผ่นอนุทวีปอินโดจีน) เกิดยกตัวเกิดเป็นภูเขาเมื่อประมาณ 40 ล้านปีมาแล้ว ทำให้พบโครงสร้างในชั้นหิน ได้แก่ การคดโค้ง รอยแตก และรอยเลื่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางให้น้ำไหลผ่านพร้อมทั้งกัดเซาะหินทีละน้อย ๆ ส่วนที่ถูกกัดเซาะจะถูกทำลายและพัดพาออกไปตามทางน้ำ ทำให้ชั้นหินเกิดการพังทลายลงมาเป็นหน้าผาชันปรากฏเป็นชั้นน้ำตกสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาของยุคควอเทอร์นารี (ประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้ว – ปัจจุบัน)


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved