Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ผาชมตะวัน

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านนาดี ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านเมืองใหม่ ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่างจากน้ำตกตาดฟ้าประมาณ 2 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ลานหินที่มีลักษณะเป็นหน้าผา เกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกและรอยเลื่อนทำให้เกิดลักษณะเป็นหน้าผาซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพสวยงามด้านล่าง และสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ นับว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหินของหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 100 วางตัวในทิศทางประมาณ 1830 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย สีขาว สีขาวแกมเหลือง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ขนาดเม็ดละเอียด การคัดขนาดดี ความกลมมนปานกลางถึงดี ชั้นหนาปานกลางถึงชั้นหนา แนวรอยเลื่อนทิศทางเดียวกับแนวหน้าผา (80/094) และแนวรอยเลื่อนที่พบอีกแนว (70/107) แนวแตกเรียบ (75/012, 76/030, 85/183 และ 65/192) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved