Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


หินช้างสี (Hin Chang Si)

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : หินช้างสีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่น จากจังหวัดขอนแก่นไปยังอำเภออุบลรัตน์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 ระยะทาง 25 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าอำเภออุบลรัตน์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางสาย หนองแสง-ท่าเรือ อีกประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ จากที่ทำการอุทยานฯ สามารถเดินเท้าลัดเลาะตามสันเขาไปยังหินช้างสีใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ลักษณะเด่นของแหล่ง : รอยเลื่อนเป็นตัวควบคุมที่ก่อให้เกิดกลุ่มของก้อนหินขนาดใหญ่คลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตร ก้อนหินมีขนาดใหญ่ และรูปร่างแปลกตา เช่น ก้อนหินช้างสี ก้อนหินหัวช้าง ก้อนหินหัวกะโหลก น้ำในโพรงหิน


ธรณีวิทยา :  กลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อน เป็นหินทราย สีขาวแทรกสลับด้วยชั้นหินกรวดมน สีน้ำตาลบางๆ ของหมวดหินพระวิหาร นอกจากนี้ยังพบกุมภลักษณ์ และรอยชั้นเฉียงระดับขนาดเล็กชัดเจน เกิดจากการกัดเซาะโดยน้ำฝนไปตามรอยแตกภายในเนื้อหิน และ ความแตกต่างอย่างมากของอุณหภูมิระหว่างเวลากลางวันและกลางคืน ทำให้เนื้อหินมีการหดตัวและขยายตัวไม่เท่ากันจนเกิดรอยแยก ทำให้ก้อนหินบริเวณหินช้างสีมีรูปร่างแปลกตาเป็นรูปคล้ายทั่ง หัวกะโหลก บางบริเวณเป็นร่องลึกหรือเป็นกำแพงหินขนาบไปตามทางเดินนั้น กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปีจนทำให้กลุ่มหินบริเวณนี้มีรูปร่างแปลกตาดังปัจจุบัน


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved