Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


โครงสร้างคล้ายรูหนอนยักษ์

ที่ตั้ง : อยู่ในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 50 กิโลเมตร โดยเริ่มเดินทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปยังอำเภออุบลรัตน์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 ไปจังหวัดอุดรธานี จากตัวจังหวัด 25 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าอำเภออุบลรัตน์ ถึงตัวอำเภอจะมีแยกเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางอำเภอหนองแสง-ท่าเรือ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะถึงวัดอุบลรัตน์ซึ่งจะพบลักษณะของโครงสร้างดังกล่าวอยู่บริเวณเหนือตัวสะพานหินธรรมชาติ

ลักษณะเด่นของแหล่ง : ขนาดของแหล่งมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร การผุพังของหินมีลักษณะคล้ายรูหนอนยักษ์บนพลาญหินทรายของหมวดหินพระวิหาร


ธรณีวิทยา :  บริเวณนี้เป็นหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 50 วางตัวในทิศทางประมาณ 0720 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด สีขาวถึงสีขาวปนเหลือง เนื้อละเอียดถึงหยาบปานกลาง มีการคัดขนาดดี ความกลมมนกึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งมน ชั้นหนาปานกลางถึงชั้นหนา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ กรวดที่พบเป็นกรวดของแร่ควอตซ์ พบชั้นเฉียงระดับ (20/122) แนวรอยเลื่อน (88/112, 85/298 และ 80/100) แนวแตกเรียบ (70/312 และ 85/215) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved