Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


นํ้าตกตาดโตน

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทาง : อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร การเข้าถึงพื้นที่ทำได้โดยใช้เส้นทางหลวงสาย 227 (กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์-คำม่วง-วังสามหมอ-พังโคน) ก่อนถึงตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่วัดสักกะวันตรงข้างโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ไปเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นนํ้าตกที่ไหลผ่านลานหินทรายกว้าง ในช่วงหน้าฝนจะมืนํ้ามาก และไหลแผ่เป็นม่านนํ้าตกกว้างสวยงามมาก และลักษณะเด่นอีกอย่างคือนํ้าลงรู ที่เกิดจากเดิมเป็นกุมภลักษณ์ ที่อยู่หินชั้นบนสุด ต่อมาหินชั้นล่างเกิดการหลุดออกไปทำให้เกิดเป็นรูนํ้าไหลผ่าน ทำให้เป็นจุดเด่นเหมาะ สำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย


ธรณีวิทยา :  เป็นลานหินทรายที่แสดงแนวการวางตัวชัดเจน (bedding) มืความสูงประมาณ 7 เมตร แสดงลักษณะกุมภลักษณ์กระจายอยู่ทั่วบริเวณที่เกิดจากกระบวนการของนํ้าที่เกิดนํ้าวนตัวกลิ้งก้อน กรวดกัดกร่อนหินเป็นวงกลม กุมภลักษณ์ที่พบมืตั้งแต่ขนาด 10-120 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูพานอายุ ประมาณ 110 ล้านปี


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved