Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


หินโยกมหัศจรรย์ ภูสะมุย

ที่ตั้ง : อยู่บริเวณบ้านสะเอิงทอง ตำบลสำโรง อำเภอโพธไทร จังหวัดอบลราขธานี

การเดินทาง : ... 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : จุดเด่นของแหล่งนี้คือหินโยก ที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้หิน 2 ก้อนมาวางซ้อนกันแล้วสามารถโยกไปมาได้ ซึ่งหินที่อยู่ในลานหินยังรูปแบบที่โดดเด่น โดยเกิดจาก กระบวนการกร่อนของกระแสนี้าทำให้เกิดเป็นทรงคล้ายรูปร่างต่างๆ เช่น หินรูปร่างคล้ายเครื่องบิน แหล่งหิน โยกภูสะมุยจึงเป็นลานหินทรายที่มืหินลักษณะต่างๆ วางตัวโดยธรรมชาติอย่างสวยงาม


ธรณีวิทยา :  ลักษณะของแหล่งเป็นลานหินทราย สีเทา เทาอมแดง อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี หินโยกเกิดจากหินทรายที่แตกหักเป็นก้อนหินมีบางส่วนเป็นลักษณะโค้งทำให้ สามารถโยกได้ อีกทั้งลักษณะรูปร่างที่แปลกตาในรูปทรงต่างๆนั้นเกิดจากกระบวนการกร่อน หินโยกนี้น่าจะถูก พัดพาหรือกลิ้งมาจากบริเวณใกล้เคียง


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved