Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำโพธิสัตว์ (Tham Potisat or Potisat Cave)

ที่ตั้ง : บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

การเดินทาง : 60 ก.ม. จากจังหวัดเลยตามทางหลวงหมายเลข 201

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นบริเวณภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นคล้ายเขาวงกต ประกอบด้วยถ้ำเล็กถ้ำน้อยที่ยังมีหินงอกหินย้อยเจริญเติบโตอยู่ แท่งเสาหินปูน และชั้นหินปูนที่คดโค้งเป็นรูปตัว “z” นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีพืชพรรณหายากหลายชนิด


ธรณีวิทยา :  เป็นหินปูนอายุกว่า 250 ล้านปี ที่ถูกกระบวนการกร่อน(erosion) และผุพังอยู่กับที่(weathering)ทำให้เกิดมีลักษณะประติมากรรมต่างๆ ประกอบด้วยถ้ำเล็กถ้ำน้อยที่ยังมีหินงอกหินย้อยที่ยังเจริญเติบโตอยู่ แท่งเสาหินปูน และโครงสร้างชั้นหินคดโค้งรูปตัว “z”


กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved