Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำขันติพล

ที่ตั้ง : บริเวณที่พักสงฆ์ถ้ำขันติพล บ้านคีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

การเดินทาง : จากอำเภอทุ่งหว้าเดินทางมาตามถนนหมายเลข 416 ประมาณ 7 กิโลเมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : มีพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆ ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมต้องเป็นนักสำรวจถ้ำมืออาชีพและมีอุปกรณ์การสำรวจ/การโรยตัวที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากปากทางเข้ามีลักษณะแคบชัน การสำรวจทั่วบริเวณใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง


ธรณีวิทยา :  ลักษณะเป็นโพรงถ้ำหินปูนขนาดเล็ก ถ้ำเกิดในหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (อายุประมาณ 470 ล้านปี) มีหินงอก หินย้อยขนาด 1-5 เมตร หินงอกหินย้อยยังมีการเติบโตของอยู่จึงถือได้ว่าเป็น ถ้ำเป็น (live cave) มีลักษณะหินถ้ำที่โดดเด่นสวยงาม อาทิ ทำนบหินปูนขนาดเล็ก และม่านหินย้อยสีขาวลักษณะคล้ายเบคอน นอกจากนี้ยังมีถ้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง

MAP

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved