Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


ถ้ำเจ็ดคด

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านป่า ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

การเดินทาง : จากอำเภอมะนังเดินทางมาตามถนนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านวังสายทอง ให้เลี้ยวขวาไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วล่องเรือไปอีกประมาณ 700 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นถ้ำที่มีน้ำลอดขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย ที่มีความสวยงามมาก การเข้าชมต้องใช้เรือแคนนูพายล่องภายในถ้ำ จุดเด่นอีกอย่างคือการล่องแก่งในบริเวณลำน้ำที่ต่อเนื่องจากถ้ำ เช่นที่คลองลำโลนและคอลงทับทุ่ง เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบ adventure เป็นอย่างมาก


ธรณีวิทยา :  เป็นถ้ำหินปูนมีลักษณะเป็นถ้ำธารลอด (stream cave) ที่มีขนาดถ้ำโดยประมาณ กว้าง 30 เมตร สูง 40 เมตร ยาว 1000 เมตร ลักษณะคดเคี้ยวไปมาผ่านสัณฐานถ้ำที่โดดเด่น 7 ลักษณะ ทำให้เป็นที่มาของชื่อถ้ำ 7 คต คือ 1)คตบัวคว่ำ เป็นบริเวณที่มีหินย้อยลักษณะคล้ายบัวคว่ำ 2) คตหัวสิงห์โต 3) คตม่านเพชร เป็นหินย้อยสีขาวและสีน้ำตาล เป็นกลีบซ้อนกันคล้ายผ้าม่านและมีการก่อตัวของผลึกแร่แคลไซต์ ทำให้เมื่อส่องแสงไฟไปกระทบจะเกิดประกายระยิบระยับเหมือนม่านเพชร 4) คตลานกุหลาบหิน 5) คตส่องนภา ส่วนบนของถ้ำมีช่องทำให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาภายในถ้ำ 6) คตประติมากรรมพระพุทธรูป และ 7) คตแผนที่ประเทศไทย

MAP

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved