Thailand Geopark

อุทยานธรณี ประเทศไทย


สโตรมาโตไลท์ เขาแดง

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตพื้นที่บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

การเดินทาง : จากอำเภอละงูเดินทางไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านปากปิงเลี้ยวขวาอีก 1.5 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าเข้าไปแหล่งประมาณ 300 เมตร

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นแหล่งที่พบสโตมาโทไลต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูล อีกทั้งยังพบฟอสซิลที่สำคัญอีกมากมาย


ธรณีวิทยา :  เขาแดงเป็นภูเขาหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (อายุประมาณ 470 ล้านปี) พื้นที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของเขา จุดเด่นคือ ซากดึกดำบรรพ์ของสาหร่ายสโตรมาโตไลท์ พบในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ (colony) แทรกอยู่ในเนื้อหินปูนกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 เมตร สาหร่ายสโตรมาโตไลท์มีความสำคัญต่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กล่าวคือ เป็นตัวสร้างออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มในยุคแคมเบรียน(500 ล้านปี) โดยในยุคก่อนหน้านี้ไม่มีออกซิเจนอิสระอยู่เลย การมีออกซิเจนขึ้นมาทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนในที่สุด อีกทั้งพบฟอสชิลอีกมากมายเช่น crinoids, ammonoid, notiloid ขนาดใหญ่ กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร, trilobite, ฟองน้ำ, รูชอนไช และหอยโข่งทะเลโบราณ (มาคลูไรท์) เป็นต้น มีจุดเด่นทางธรณีอีกอย่างคือแสดงลักษณะการสะสมตัวเป็นชั้นๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยฉับพลัน บ่งบอกสภาวะแวดล้อมโบราณ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

MAP

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400


Copyright © 2013 DMR | All Rights Reserved