งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
1 นายอมร เมธีกุล และคณะ  รูปประกอบรายงานการสำรวจธรณีวิทยาภาคเหนือที่ 3 ถนนสายฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2508  21F4-12    document/21F4-12.pdf
2 WALLACE LEE  RECONNAISSANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE DISTRICTS OF PAYAP AND MAHARASHTRA, NORTHERN SIAM ค.ศ. 1923  21F4-13    document/21F4-13.pdf
3 นายประมูล ศิริสัมพันธ์  ธรณีวิทยาเขาชะเมา จ.ระยอง พ.ศ. 2484  21F4-14    document/21F4-14.pdf
4 นายรุมวาร โกมารชุน  การสำรวจธรณีวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น พ.ศ. 2508  21F4-15    document/21F4-15.pdf
5 พระอุดมพิทยภูมิพิจารณ์  รายงานการเจาะบ่อน้ำบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี (เล่ม 1) พ.ศ. 2482  21F4-16    document/21F4-16.pdf
6 นายวิรัตน์ มหัคพงศ์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ 1.ถนนสายฮอด-แม่สะเรียง "กม.ที่ 50-75" 2. ทางสำรองแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง-บ.แม่ลาน้อย พ.ศ. -  21F4-17    document/21F4-17.pdf
7 Dr.F.H. Morawietz&H.V. Esbeck-Platen  ธรณีวิทยาที่ตั้งเขื่อน้ำพอง จ.ขอนแก่น ค.ศ. 1963  21F4-18    document/21F4-18.pdf
8 ขุนเพียรโลหพิทย์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาลำน้ำแควน้อย กาญจนบุรี (เล่ม 1) พ.ศ. 2479  21F4-19    document/21F4-19.pdf
9 นายเอไฮม์ (A.HEIM) นายเอช.เฮอร์ชิ (H.HIRSCHI)  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาฝาง-เชียงราย ลำปาง-ตาก ค.ศ. 1935  21F4-20    document/21F4-20.pdf
10 นายอมร เมธีกุล  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาและแหล่งแร่ อ.เชียงคาน (จ.เลย) อ.ผืม(จ.อุดร อ.ศรีเชียงใหม่(จ.หนองคาย) อ.วังสะพุง(จ.เลย) อ.หนองบัวลำภู(จ.อุดร) พ.ศ. 2502  21F4-21    document/21F4-21.pdf
11 นายชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาจังหวัดแพร่-น่าน และอุตรดิตถ์ (เล่ม 1) พ.ศ. 2487  21F4-22    document/21F4-22.pdf
12 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURASHTRADHANI, NAKON SRIDHAMARJ AND PATANI IN SIAMESE MALAYA ค.ศ. 1923  21F4-23    document/21F4-23.pdf
13 นายสงัด พันธุ์โอภาส, นายบัญชา สมาณุภาวิน  ธรณีวิทยาบริเวณบ้านแม่หล่ายและตะวันออก แพร่ - น่าน แผนที่ 47Q/EC 2,5,6, (มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ. 2511  21F4-24    document/21F4-24.pdf
14 นายสงัด พันธุ์โอภาส, นายบัญชา สมาณุภาวิน  รายงานธรณีวิทยา บริเวณบ้านแม่หล่ายและ ตะวันออก แพร่ - น่าน แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 47Q/EC 2,5,6 พ.ศ. 2510- 2511   21F4-25    document/21F4-25.pdf
15 -  paper present to The "Geology of Thailand" ค.ศ. 1973  21F4-26    document/21F4-26.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >