งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
138 นายนิติ กิตติสาร  รายงานการรับรองแหล่งแร่ตะกั่วไม่มีดีบุกเจือปนประทานบัตรที่ 7410/7705 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา พ.ศ. 2518  24F4-149    document/24F4-149.pdf
139 นายธนิศร์ วงศ์วานิช  รายงานรับรองแหล่งแร่แบไรท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรชั่วคราวที่ 13,14 และ 15/2518 ต.ช้างกลาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2519  24F4-150    document/24F4-150.pdf
140 นายวราวุธ สีธีธร  รับรองแหล่งแร่ควอทซ์ไม่มีดีบุกเจือปนของบริษัทเหมืองแร่หัวหิน จำกัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2518  24F4-151    document/24F4-151.pdf
141 -  รับรองแหล่งแร่แมงกานีสว่าไม่มีดีบุกเจือปน พ.ศ. 2520  24F4-152    document/24F4-152.pdf
142 นายครรชิต ศิริภักดี  รายงานการรับรองแหล่งแร่ว่าไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรชั่วคราวที่ 26/2519 หมายเลขท่อเหล็กที่ 17072 ของนายสถิตย์ สาธร ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี   24F4-153    document/24F4-153.pdf
143 นายอภิชาติ ลำจวน  รับรองแหล่งตะกั่วว่าไม่มีดีบุกเจือปนบริษัทผลแอนด์ซัน ประทานบัตรที่ 316/6364 โดยนายอภิชาติ ลำจวน พ.ศ. 2517  24F4-154    document/24F4-154.pdf
144 นายวีระพงษ์ ตันสุวรรณ  รายงานการรับรองแหล่งแร่ฟลูออไรท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 15816/10949 ต.จรเข้เผือก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2520  24F4-155    document/24F4-155.pdf
145 นายพิศิษฐ์ สุขวัฒนานันท์, นายวีระพงษ์ ตันสุวรรณ  รายงานการรับรองแหล่งแร่แบไรท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 17468/1508 ต.ควนทอง อ.ขนอม ฯ พ.ศ. 2519  24F4-156    document/24F4-156.pdf
146 อกนิษฐ สุวรรณสิงห์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ไครไมท์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2506  24F4-157    document/24F4-157.pdf
147 พิศิษฐ์ สุขวัฒนานันท์, นายวีระพงษ์ ตันสุวรรณ  รายงานการรับรองแหล่งแร่พลวงไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 17483/11494 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2519  24F4-158    document/24F4-158.pdf
148 นายสมชาย นาคะผดุงรัตน์  รายงานสำรวจธรณีวิทยารับรองแหล่งแร่เฟลสปาร์ ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 16018/10974 ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก พ.ศ. 2517  24F4-159    document/24F4-159.pdf
149 นายจงพันธ์ จงลักษมณี  การสำรวจแหล่งแร่ฟลูออไรท์ ห้วยกวางโจนแห้ง ตำบลบางน้ำกลัดเหนือ อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2512  24F4-160    document/24F4-160.pdf
150 นายนิติ กิตติสาร  รายงานการรับรองแหล่งแร่ฟอสเฟตไม่มีดีบุกเจือปน ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พ.ศ. 2519  24F4-161    document/24F4-161.pdf
151 นายอมร เมธีกุล  รายงานสำรวจธรณีวิทยารับรองแหล่งแร่ฟลูออไรท์ไม่มีแร่ดีบุกเจือปนประทานบัตรเลขที่ 392/2514 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2515  24F4-162    document/24F4-162.pdf
152 John Svanholm  Nuclear Raw Materials Exploration/ Monthly report (December 1960) พ.ศ. 1960  24F4-163    document/24F4-163.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >