งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
153 John Svanholm  Nuclear Raw Materials Exploration/ Monthly report (May 1960) พ.ศ. 1960  24F4-164    document/24F4-164.pdf
154 พิศิษฎ์ สุขวัฒนานันท์, นิติ กิตติสาร  รายงานรับรองแหล่งแร่แบไรต์ไม่มีดีบุกเจือปน ต.ควนทอง อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2518  24F4-165    document/24F4-165.pdf
155 พิศิษฏ์ สุขวัฒนานันท์  รายงานรับรองแหล่งแร่ยิปซั่มไม่มีดีบุกเจือปน ต.วังงิ้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พ.ศ. 2517  24F4-166    document/24F4-166.pdf
156 -  รายงานการรับรองแหล่งแร่ของนายไชย นิตยะ ประทานบัตรที่ 13824/10634 แร่ฟลูออไรท์ ตำบลไร่สท้อน อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2516  24F4-167    document/24F4-167.pdf
157 นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ฟลูออไรท์เขตประทานบัตรที่ 14623/11202 เขาช่องขี้แรด ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พ.ศ. 2519  24F4-168    document/24F4-168.pdf
158 นิกร นครศรี  รับรองแหล่งแร่ขององค์การทหารผ่านศึก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับรองแหล่งแร่ของนายฉัตรชัย กฤษดานนท์ ต.บางน้ำกลัดใต้ กิ่ง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2517  24F4-169    document/24F4-169.pdf
159 -  รายงานการสำรวจธรณีวิทยารับรองแหล่งแร่ฟลูออไรท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรเลขที่ 13790/1119 ต.บางน้ำกลัดใต้ กิ่ง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2517  24F4-170    document/24F4-170.pdf
160 นายอมร เมธีกุล  รายงานการรับรองแหล่งแร่แบไรท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 16026/11535 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง พ.ศ. 2520  24F4-171    document/24F4-171.pdf
161 นายอมร เมธีกุล  รายงานการรับรองแหล่งแร่แบไรท์ไม่มีดีบุกเจือปนประทานบัตรที่ 16026/11535 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง พ.ศ. 2520  24F4-172    document/24F4-172.pdf
162 นายอมร เมธีกุล  รายงานการรับรองแหล่งแร่พลวงไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 17813/11649 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร   24F4-173    document/24F4-173.pdf
163 มร.สมิธ, นายสุรีย์ มฤคทัต  รายงานการเจาะสำรวจแหล่งแร่เหล็ก อ.หัวหวาย จ.นครสวรรค์   24F4-174    document/24F4-174.pdf
164 มนตรี ศิลปาลิต, สิน สินสกุล, ประสาน แสงสุวรรณ  รายงานธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 47P/DG1,2,3,5,6,9,10 พ.ศ. 2517  24F4-175    document/24F4-175.pdf
165 ครรชิต ศิริภักดี, ประศาสตร์ กาญจนจงกล  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระวาง 47Q/DB16 บ้านนาปะการัง จ.แพร่ ระวาง 47Q/DB18   24F4-176    document/24F4-176.pdf
166 ประคัลภ์ อุดมอักษร  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวางบ้านน้ำเลา-ยอดห้วยภูคี จังหวัดเพชรบูรณ์-ชัยภูมิ พ.ศ. 2510-2511  24F4-177    document/24F4-177.pdf
167 -  ธรณีวิทยาบริเวณบ้านแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี   24F4-178    document/24F4-178.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >