งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
168 -  รายงานการปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยา คณะที่ 5 พ.ศ.2516 พ.ศ. 2516  24F4-179    document/24F4-179.pdf
169 -  รายงานสำรวจธรณีวิทยาทรายจากหาดบ้านอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2510  24F4-180    document/24F4-180.pdf
788 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMART AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA (เล่ม 1) ค.ศ. 1923  21F4-01    document/21F4-01.pdf
789 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMART AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA (เล่ม 1) ค.ศ. 1923  21F4-01    document/21F4-01.pdf
790 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMART AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA (เล่ม 2) ค.ศ. 1923  21F4-02    document/21F4-02.pdf
791 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMART AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA (เล่ม 3) ค.ศ. 1923  21F4-03    document/21F4-03.pdf
792 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMART AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA (เล่ม 4) ค.ศ. 1923  21F4-04    document/21F4-04.pdf
793 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMART AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA (เล่ม 2) ค.ศ. 1923  21F4-05    document/21F4-05.pdf
794 นายวิศิษฐ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ , นายชัยยันต์ หินทอง  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2508  21F4-06    document/21F4-06.pdf
795 นายเสถียร สนั่นเสียง  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พ.ศ. 2508  21F4-07    document/21F4-07.pdf
796 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PHUKET, SURATTHANI, NAKHONSITHAMARAT AND PATTANI IN SIAMESE MALAYA ค.ศ. 1923  21F4-08    document/21F4-08.pdf
797 นายอมร เมธีกุล และคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2508  21F4-09    document/21F4-09.pdf
798 นายอมร เมธีกุล และคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2508  21F4-10    document/21F4-10.pdf
799 นายอมร เมธีกุล และคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2508  21F4-11    document/21F4-11.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >