งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
16 นายเสถียร สนั่นเสียง  รายงานการสำรวจแร่แมงกานีส พลวง ต.บ้านนาเรือ อ.พะเยา จ.เชียงราย   21F4-27    document/21F4-27.pdf
17 นายชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท  รายงานการสำรวจแร่ทองแดงบ้านห้วยเนียม อ.น้ำปาด จ.ว. อุตรดิตถ์ พ.ศ. 2505  21F4-28    document/21F4-28.pdf
18 มธ. สแวนโฮม , นายมนัส วีระบุรุษ,นายอรุณ ศรีสวีสดิ์  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ กัมมันตภาพ อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2503  21F4-29    document/21F4-29.pdf
19 R.M.Smith  REPORT OF EXAMINATION DOITAO MINE (FLUORITE) ค.ศ. 1960  21F4-30    document/21F4-30.pdf
20 -  สำรวจบ๊อกไซ้ทโครงการสำรวจแร่ลุ่มแม่น้ำโขง ค.ศ. 1962  21F4-31    document/21F4-31.pdf
21 -  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ ในประเทศไทย กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ประจำปี 2505 พ.ศ. 2505  21F4-32    document/21F4-32.pdf
22 WALLACE LEE  รายงานสำรวจธรณีวิทยานครราชสีมา - อุดร - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี (เล่ม 1) พ.ศ. 2466  21F4-33    document/21F4-33.pdf
23 -  การสำรวจแหล่งแร่ฟลูสปาร์ ตำบลดอยเต่า อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่   21F4-34    document/21F4-34.pdf
24 -  รายงานการสำรวจแหล่งแร่น้ำมันเชื้อเพลิง ธรรมชาติของบริษัทไทยยิบซั่ม จำกัด   21F4-35    document/21F4-35.pdf
25 นายวีรศักดิ์ นคินทริบดี  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาภาคเหนือ (เล่ม 2) พ.ศ. 2508  21F4-36    document/21F4-36.pdf
26 นายประสิทธิ์ สุวรรณประทีป  รายงานการช่วยเหลือแนะนำการแต่งแร่ของเหมืองแร่ แมงกานีสในเขต ศทธ. 2 เชียงใหม่ เมษายน 2508 พ.ศ. 2508  21F4-37    document/21F4-37.pdf
27 -  รายงานความก้าวหน้าของโครงการเทร์เชียร์ พ.ศ. 2525  21F4-38    document/21F4-38.pdf
28 นายสงัด พันธุ์โอภาส  ธรณีวิทยาบริเวณอำเภอท่าปลา - น้ำปาดและเขื่อนผาช่อม ระวาง 47Q/EB 19,23   21F4-39    document/21F4-39.pdf
29 WALLACE LEE  รายงานการสำรวจธรณีวิทยานครราชสีมา - อุดร - ร้อยอ์ด - อุบลราชธานี (เล่ม 3) พ.ศ. 2466  21F4-40    document/21F4-40.pdf
30 Dr.G.Kruse, นายชัยยันต์ หินทอง  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาระวางอำเภอ สันทราย,บ้านห้วยแก้ว บ้านร่องเคาะ,บ้านร้อง (เล่ม 1) พ.ศ. 2509 -2510  22F4-41    document/22F4-41.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >