งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
46 นายชุมเจสด์ จรันชวนแพท  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาภาคตะวันตก พ.ศ. 2487  22F4-57    document/22F4-57.pdf
47 นายมานัส วีระบุรุษ  รายงานการเจาะตรวจแหล่งแร่ดีบุกบ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2492  22F4-58    document/22F4-58.pdf
48 นายมนตรี ศิลปาลิต  รายงานการสำรวจธรณีวิทยายอดห้วยตาเบาะ บ้านชุมบัว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์   22F4-59    document/22F4-59.pdf
49 นายมานัส วีระบุรุษ  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ดีบุก ห้วยตะเคียน ตำบลบ้านเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2492  22F4-60    document/22F4-60.pdf
50 นายวิชา เศรษฐบุตร  บันทึกแหล่งแร่โมลิบเดไนท์ที่บ้านน้ำขุ่น อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2488  22F4-61    document/22F4-61.pdf
51 นายเสถียร สนั่นเสียง  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบ้านดอนชัย จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2510  22F4-62    document/22F4-62.pdf
53 นายมานัส วีระบุรุษ  รายงานการสำรวจแหล่งแร่พลวง บ้านแก่น ตำบลสบปราบ กิ่งอำเภอสบปราบ ลำปาง พ.ศ. 2490  22F4-64    document/22F4-64.pdf
54 นายอดุล เจริญประวัติ , นายกอบชัย ตันติเวสส  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาระวางอำเภอวังชิ้น และระวางอำเภอวังชิ้น และระวางบ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัน จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2510-2511  22F4-65    document/22F4-65.pdf
55 -  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาโดยย่อ หน่วยสำรวจที่ 2 พ.ศ. 2510  22F4-66    document/22F4-66.pdf
56 นายอมร เมธีกุล  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาและธรณีเคมี บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสลอบ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2512  22F4-67    document/22F4-67.pdf
57 Dr. F.H. Morawietz and H.V. Esbeck-Platen  ธรณีวิทยาที่ตั้งเขื่อนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ค.ศ. 1965  22F4-68    document/22F4-68.pdf
58 นายวิชา เศรษฐบุตร  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ดีบุก ที่บ้านคลองลอย อ.บางสะพานใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2491  22F4-69    document/22F4-69.pdf
59 นายพิสิทธิ์ ธีระดิลก นายยืนยง กุลวงศ์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณอำเภอแม่พริก บ้านห้วยริน จังหวัดลำปาง บ้านแก่ง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2513  22F4-70    document/22F4-70.pdf
60 H.F.PURNELL  REPORT OF EXAMINATION IRON DEPOSITS, AMPHOE THA SALA, AMPHOE SICHON AND AMPHOE KHANOM CHANGWAT NAKHON SI THAMMARAT ค.ศ. 1960  22F4-71    document/22F4-71.pdf
61 นายสงัด พันธุ์โอภาส  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาและแหล่งแร่บริเวณห้วยตาด-ปางกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พ.ศ. -  22F4-72    document/22F4-72.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >