งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
62 นายนิรุช ไกรฤกษ์ นายสงบ แก้วไพฑูรย์  รายงานการสำรวจแหล่งแร่พลวงที่ตำบลเวียงสระ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2487  22F4-73    document/22F4-73.pdf
63 นายสมาน บุราวาศ  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ยิบซั่มตำบลสองห้อง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิษฐ์ พ.ศ. 2486  22F4-74    document/22F4-74.pdf
64 นายวิชา เศรษฐบุตร  Huai Khaen Prospect, Changwat Loei, Thailand ค.ศ. 1960  22F4-75    document/22F4-75.pdf
65 -  หน่วยสำรวจทอง กบินทร์บุรี พ.ศ. 2496  22F4-76    document/22F4-76.pdf
66 นายชุมเจสด์ จรันชวนแพท  รายงานการตรวจลองแร่ พ.ศ. 2487  22F4-77    document/22F4-77.pdf
67 นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายธนิศร์ วงศ์วานิช  รายงานธรณีวิทยาเบื้องต้นระวางจังหวัดเลย(No47-12) พ.ศ. 2519  22F4-78    document/22F4-78.pdf
68 นายสมาน บุราวาศ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา อุตรดิษฐ์-น้ำปาด, ลำปาง-ผาตัน และสำรวจแหล่งแร่พลวง ต.ผาดอ อ.บ้านปิน จ.แพร่ พ.ศ. 2485  22F4-79    document/22F4-79.pdf
69 นายมานัส วีระบุรุษ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา สายกบินทร์บุรี-ปักธงไชย และกบินทร์บุรี-สระแก้ว-จันทบุรี พ.ศ.2496 พ.ศ. 2496  22F4-80    document/22F4-80.pdf
70 W.B.AGOCS  PRELIMINARY AND TENTATIVE INTERPRETATION REPORT OF AIRBORNE MAGNETOMETER SURVEY OF PARTS OF THAILAND ค.ศ. 1959  23F4-81    document/23F4-81.pdf
71 นายธนิต สุวรรณศิริ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาเบื้องต้น ระวาง47Q/F1, 47Q/FA2 ยอดห้วยลำกง และบ้านชุมบางอ้อ หน่วยสำรวจธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 12 พ.ศ. 2511  23F4-82    document/23F4-82.pdf
72 นายมานัส วีระบุรุษ  รายงานการสำรวจธรณีและแหล่งแร่ปลายลำภาชี ปลายคลองบางกลด เขตติดต่อระหว่างราชบุรีกับเพชรบุรี พ.ศ. 2503  23F4-83    document/23F4-83.pdf
73 W.Tansathien and R.K.Pickerill  A Giant Rusophycus from the Arisaig Group (Silurodevonian) of Nova Scotia ค.ศ. 1987  23F4-84    document/23F4-84.pdf
74 วิจิตร์ นะมาตร  รายงานโดยย่อแหล่งแร่เขาอึมครึม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (เรียบเรียงจากรายงานของบริษัทกรุ๊พพ์) พ.ศ. 2504  23F4-85    document/23F4-85.pdf
75 นายมานัส วีระบุรุษ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาสายกบินทร์บุรี-ปักธงไชยและกบินทร์บุรี-สระแก้ว-จันทบุรี พ.ศ. 2496  23F4-86    document/23F4-86.pdf
76 นายวีระ คีรีวัฒ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณท่าสี อ.เมือง จ.ลำปาง พ.ศ. 2507  23F4-87    document/23F4-87.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >