งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
77 ภุมวาร โกมารชุน, ดิ้น บุนนาค  รายงานการสำรวจแหล่งลิกไนท์ เขาละมั่ง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2504  23F4-88    document/23F4-88.pdf
78 WATHAKI Yen  SRRATIGRAPHY AND SEDIMENTARY PETROGRAPHY OF THE MESOZOIC ค.ศ. 1967  23F4-89    document/23F4-89.pdf
79 ขุนเพียร โลหพิทย์  ธรณีวิทยาและแหล่งแร่ในเขตสหรัฐไทยเดิม(เชียงตุง) พ.ศ. 2486  23F4-90    document/23F4-90.pdf
80 ยุคล อิศรางกูรฯ  การสำรวจธรณีวิทยาของที่ตั้งเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำ แม่น้ำแควน้อย พ.ศ. 2513  23F4-91    document/23F4-91.pdf
81 -  การสำรวจแร่เหล็กที่เขาตับควาย ตำบลบ้านห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2484  23F4-92    document/23F4-92.pdf
82 วิชา เศรษฐบุตร  รายงานการสำรวจแหล่งถ่านหินภาคอีสาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ พ.ศ. 2497  23F4-93    document/23F4-93.pdf
83 นายวิชา เศรฐบุตร, Mr.O.P.Riker, Dr.D.A.Andrews  รายงานการสำรวจถ่านหินเทพาและกระซุม พ.ศ. 2495  23F4-94    document/23F4-94.pdf
84 ประคอง พลหาญ  การทำรายงานการสำรวจ การทำแผนที่ธรณีวิทยาและการเก็บตัวอย่าง พ.ศ. 2530  23F4-95    document/23F4-95.pdf
85 ชุมเจษฎ์ จรัลขวนะเพท  ดีบุก จ.ราชบุรี พ.ศ. 2492  23F4-96    document/23F4-96.pdf
86 นายภุมวาร โกมลาชุน  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา (ตาแบ) ตำบลหน้าถ้ำ ตำบลหน้าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(เกี่ยวกับการผลิตหินอ่อน) พ.ศ. 2508  23F4-97    document/23F4-97.pdf
87 นายชัยยันต์ หินทอง,นายจงพันธ์ จงลักษมณี  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาร่วมกับนักธรณีวิทยาชาวเยอรมัน ตามเส้นทางหลวงสายชุมพร-ระนอง-ตะกั่วป่า-พังงา-กระบี่-ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ พ.ศ. 2510  23F4-98    document/23F4-98.pdf
88 นายชะนะ นิลคูหา  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ตะกั่ว (GALENA) ในเขตต์อำเภอเมืองสรอง แพร่ พ.ศ. 2487  23F4-99    document/23F4-99.pdf
89 สมาน บุราวาศ  รายงานการสำรวจแหล่งแร่อะลูมิเนียม เขากระโหลก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2488  23F4-100    document/23F4-100.pdf
90 นายชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท  ถ่านหินจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2492  23F4-101    document/23F4-101.pdf
91 นายวิรัตน์ มหัคฆพงศ์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา บริเวณ 1)ถนนสายฮอด-แม่สะเรียง กม.ที่ 50-75 และ 2)ทางสำรองสายแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง-บ.แม่ลาน้อย   23F4-102    document/23F4-102.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >