งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
92 นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์  รายงานการสำรวจหาสาเหตุการแตกแยกของหินบริเวณที่ก่อสร้างห้องสมุดประฃาชนประจำจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2524  23F4-103    document/23F4-103.pdf
93 นายชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ทองแดงบ้านห้วยเนียม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ. 2505  23F4-104    document/23F4-104.pdf
94 WALLACE LEE  RECONNAISANCE GEOLOGICAL REPORT OF THE PROVINCES OF PUKET, SURASHTRADHANI NAKON SRIDHAMARAJ AND PATANI IN SIAMESE MALAYA พ.ศ. 2466  23F4-105    document/23F4-105.pdf
95 -  The Kabin Gold Deposit   23F4-106    document/23F4-106.pdf
96 นายวิรัตน์ มหัคฆพงศ์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ 1.ถนนสายฮอด-แม่สะเรียง "กม ที่ 50-75" 2. ทางสำรองสายแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง-บ.แม่ลาน้อย หน่วยสำรวจธรณีวิทยาภาคเหนือที่ 3 พ.ศ. 2508  23F4-107    document/23F4-107.pdf
97 D.F.H. MORAWIETZ, H.V.ESBECK-PLATEN  NORTH-EAST ELECTRICITY AUTHORITY, BANGKOK, THAILAND NAMPONG PROJECT ENGINEERING REPORT PART III GEOLOGY ค.ศ. 1963  23F4-108    document/23F4-108.pdf
98 นายดิ้น บุนนาค  รายงานการสำรวจแหล่งแร่วุลแฟรม บ้านยาทิยะเพอ ต.แม่ลามา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2490  23F4-109    document/23F4-109.pdf
99 E.G.LEE  รายงานสภาพแหล่งถ่านหิน ตำบลเคียนซา อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2466  23F4-110    document/23F4-110.pdf
100 นายวิศิษฐ์ ศรีพัฒนาวัฒน์, นายชัยยันต์ หินทอง  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดลำปาง หน่วยสำรวจธรณีวิทยาภาคเหนือที่ 5 พ.ศ. 2508  23F4-111    document/23F4-111.pdf
101 นายเอ็ม.ยี.โบแยร์ (M.G.Boyer)  รายงานการสำรวจแหล่งถ่านหิน คลองบางทราย (สาขาคลองสินปุน) กิ่ง อ.ท่ายาง นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2462  23F4-112    document/23F4-112.pdf
102 E.G.LEE  รายงานสภาพแหล่งถ่านหิน ตำบลเคียนซา อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2466  23F4-113    document/23F4-113.pdf
103 E.G.LEE  รายงานสภาพแหล่งถ่านหิน ตำบลเคียนซา อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2466  23F4-114    document/23F4-114.pdf
104 คุณวิชัย ศิวะบวร  งานสำรวจธรณีวิทยาเบื้องต้น ระวางพระตะบอง และระวางจันทบุรี พ.ศ. 2517  23F4-115    document/23F4-115.pdf
105 นายวาย ไนโต  รายงานการสำรวจแหล่งแร่น้ำมันที่ต่างๆ เหล็ก ต.หัวงิ้ว-หัวหวาย นครสวรรค์ พ.ศ. 2478  23F4-116    document/23F4-116.pdf
106 นายประคัลภ์ อุดมอักษร  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวางบ้านน้ำเลา-ยอดห้วยภูคี จังหวัดเพชรบูรณ์-ชัยภูมิ พ.ศ. 2510-2511  23F4-117    document/23F4-117.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >