งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
107 -  คณะกรรมการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน พ.ศ. 2503  23F4-118    document/23F4-118.pdf
108 -  รายงานสำรวจธรณีวิทยาระวางบ้านปงหลวง   23F4-119    document/23F4-119.pdf
109 นายอมร เมธีกุล  รายงานการรับรองแหล่งแร่พลวงไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 16029/11380 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2520  23F4-120    document/23F4-120.pdf
111 นายอมร เมธีกุล  รายงานการรับรองแหล่งแร่พลวงไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 16029/11380 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2520  24F4-122    document/24F4-122.pdf
112 -  รายงานการรับรองแหล่งแร่แบไร้ท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 11946ก/10064 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2515  24F4-123    document/24F4-123.pdf
113 ส.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาทรัพยากรธรณีในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่5 (2525-2529) พ.ศ. 2525-2529  24F4-124    document/24F4-124.pdf
114 นายชัยยันต์ หินทอง, นายยงยุทธ อุคคกิมาพันธุ์  รายงานการสำรวจรับรองแหล่งแร่ไพโรฟิลไลท์ไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 14076/11104 ต.ชมอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พ.ศ. 2518  24F4-125    document/24F4-125.pdf
115 นายเสถียร สนั่นเสียง  รายงานการรับรองแหล่งแร่พลวงว่าไม่มีดีบุกเจือปน ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ พ.ศ. 2519  24F4-126    document/24F4-126.pdf
116 นายจงพันธ์ จงลักษมณี, นายนเรศ สัตยารักษ์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2520  24F4-127    document/24F4-127.pdf
117 นายอมร เมธีกุล  รายงานการสำรวจรับรองแล่งไร่ไม่มีดีบุกเจือปนแหล่งแร่แมงกานีสประทานบัตรที่ 12672/10424 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พ.ศ. 2520  24F4-128    document/24F4-128.pdf
118 นายนิกร นครศรี  รายงานการสำรวจรับรองแหล่งแร่เหล็กว่าไม่มีดีบุกเจือปนของ ร.อ.สมหวัง สารสาส ประทานบัตรเลขที่ 15121/115371 ต.ซับไม้แดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2519  24F4-129    document/24F4-129.pdf
119 นายสนาม สวนศิลป์พงศ์  เรื่องราวตรวจและรับรองแหล่งแร่แมงกานีส นายสินชัย เตือนสกุล ประทานบัตรที่ 15041/11452 เชียงใหม่ พ.ศ. 2519  24F4-130    document/24F4-130.pdf
120 วิชัย ศิวะบวร  รายงานรับรองแหล่งแร่พลวงไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 15795/11071 ต.บ้านนายายอาม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   24F4-131    document/24F4-131.pdf
121 นายอมร เมธีกุล  รายงานการสำรวจรับรองแหล่งแร่ไพโรฟิลไลท์ไม่มีแร่ดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 791/10211 ต.หรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก พ.ศ. 2515  24F4-132    document/24F4-132.pdf
122 นายสมาน บุราวาศ  รายงานแหล่งแร่บริเวณปิล๊อก กิ่ง อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี พ.ศ. 2497  24F4-133    document/24F4-133.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >