งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0349/2552 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
123 นายวิจิตร นะมาตร์, นายพูลสวัสดิ์ สุวรรณรังษี  รายงานการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก เขาชีโอน ต.จอมเทียน อ.สัตตหีบ จ.ชลบุรี   24F4-134    document/24F4-134.pdf
124 นายเฉลา กาญจนาคม  รายงานสำรวจแหล่งแร่ตามลำห้วยจากเขาชะเมา และบริเวณแหล่งแร่ทอง เขาจุก จังหวัดระยอง พ.ศ. 2484  24F4-135    document/24F4-135.pdf
125 สงบ แก้วไพฑูรย์, อกนิษฐ สุวรรณสิงห์  แหล่งแร่เหล็กในประเทศไทย   24F4-136    document/24F4-136.pdf
126 -  สำเนารับรองแหล่งแร่และข้อมูลทางธรณีวิทยาจากกองการเหมืองแร่   24F4-137    document/24F4-137.pdf
127 นายอมร เมธีกุล  รายงานรับรองแหล่งดินขาวไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรเลขที่ 10821/9846 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2514  24F4-138    document/24F4-138.pdf
128 นายพิศิษฐ์ สุขวัฒนานันท์  รายงานรับรองแหล่งแร่แมงกานีสและดินขาวไม่มีดีบุกเจือปน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2517  24F4-139    document/24F4-139.pdf
129 นายภูธร สุขโต  รายงานการสำรวจแหล่งแร่ตะกั่ว ห้วยแม่กว่าง บ้านแม่กว่าง และดอยขุนดำ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2507  24F4-140    document/24F4-140.pdf
130 นายเฉลา กาญจนาคม  รายงานการำสรวจแหล่งแร่ตามลำห้วยที่ไหลมาจากเขาชะเมา และบริเวณแหล่งแร่ทองเขาจุก จังหวัดระยอง พ.ศ. 2484  24F4-141    document/24F4-141.pdf
131 นายสงบ แก้วไพฑูรย์,อกนิษฐ สุวรรณสิงห์  แหล่งแร่เหล็กในประเทศไทย ค.ศ. 1963  24F4-142    document/24F4-142.pdf
132 นายอกนิษฐ สุวรรณสิงห์  รวมรายงานเรื่องแหล่งแร่เหล็กในประเทศไทย ถึงวันที่ 30 เมษายน 2506 พ.ศ. 2506  24F4-143    document/24F4-143.pdf
133 นายชัยยันต์ หินทอง  ธรณีวิทยาระวางจังหวัดลำปาง   24F4-144    document/24F4-144.pdf
134 นายชัยยันต์ หินทอง, นายสิน สินสกุล, นายชัยวัฒน์ ผลประสิทธิ์  รายงานการรับรองแร่ฟลูออไรท์ไม่มีดีบุกเจือปนจากแหล่งแร่ฟลูออไรท์ ของบริษัทเอสเค มิเนอรัลส์ จำกัด ในเขตประทานบัตรที่ 14621/11201 และ 14622/11694 ต.คลองท่อมเหนือใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พ.ศ. 2520  24F4-145    document/24F4-145.pdf
135 -  การรับรองแหล่งแร่ พ.ศ. 2522  24F4-146    document/24F4-146.pdf
136 นายอมร เมธีกุล  รายงานการรับรองแหล่งแร่พลวงไม่มีดีบุกเจือปน ประทานบัตรที่ 17813/11649 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร พ.ศ. 2520  24F4-147    document/24F4-147.pdf
137 นายอภิชาติ ลำจวน  การรับรองแหล่งแร่แบไรท์ประทานบัตร 8333/10828 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ของนายเนตร วรจินดา   24F4-148    document/24F4-148.pdf
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next >