งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
2 นายปรัชญา บำรุงสงฆ์ นายภุชงค์ พลัง  รายงานการตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและปริมาณสำรองแร่แคลไซต์พื้นที่ของบริษัท ต.หิรัณย์ จารึก จำกัด ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ฉบับที่ 7/2544 พ.ศ.2544  01_0002    document/DMR-01_0002.PDF
3 เด่นโชค มั่นใจ กิตติวิทย์ สมรูป  รายงานการตรวจสอบสภาพที่ดินงอกริมตลิ่งพื้นที่คำขอ ต.ออกโฉนดที่ดินที่ 13/13/47 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฉบับที่ สธ.3 10/2548 พ.ศ.2547  01_0004    document/DMR-01_0004.PDF
4 สุวัฒน์ ติยะไพรัช เด่นโชค มั่นใจ ศศิวรรณ วัชรชีวะ วิเชียร คล้ายศร  รายงานการตรวจสอบลักษณะดินบริเวณที่ดินโฉนดเลขที่ 31241 ต.หนองค้างพูล (หลักสอง) อำเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ สธ.3 4/2548 พ.ศ.2548  01_0006    document/DMR-01_0006.PDF
5 พิทักษ์ เทียมวงษ์ น.ส.เยาวพา แช่มวัชระกุล  ธรณีวิทยาบริเวณบ่อทรายที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ช้างโบราณและสัตว์มีกระดูกสันหลัง บ้านโคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฉบับที่ สธว /2548 พ.ศ.2548  01_0007    document/DMR-01_0007.PDF
6 กรมทรัพยากรธรณี  รายงานเบื้องต้นผลการตรวจสอบไม้กลายเป็นหินบ้านตะฝั่งสูง หมู่ 7 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก พ.ศ.2546  01_0008    document/DMR-01_0008.PDF
7 สำนักธรณีวิทยา  รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2548  01_0009    document/DMR-01_0009.PDF
8 นายสันติ อัศวพัชระ และคณะ  รายงานการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้า 1/2549 การสำรวจธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 ธรณีวิทยาระวางอำเภอไทรงาม(4941I) ,ระวางอำเภอขาณวรลัษณบุรี(4941II) ระวางจ.พิจิต(5041I) ,ระวางอ.ตะพานหิน(50541II) ,ระวางกิ่งอ.บึงนาราง(5041III) และระวางบ้านรังนก(5041IV) พ.ศ.2549  01_0010    document/DMR-01_0010.PDF
9 นายสุวัฒน์ ติยะไพรัช นายทินกร มหาภูมิ นายมนตรี แก่นทอง  รายงานการตรวจสอบที่งอกชายทะเลตำบลบางเก่าอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ฉบับที่ สธ.4-2/2546 พ.ศ.2546  01_0011    document/DMR-01_0011.PDF
10 นายอัศนี มีสุข น.ส.เฉิดฉัน โพธิไชยา นายมนตรี แก่นทอง  รายงานการตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์บริเวณบ้านเขาดิน อ.เขาพนม จ.เพชรบุรี ฉบับที่ สธ.4-2/2546 พ.ศ.2546  01_0012    document/DMR-01_0012.PDF
11 วิฆเนศ ทรงธรรม  รายงานการสำรวจแหล่งซากหอยขมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พ.ศ.2548  01_0013    document/DMR-01_0013.PDF
12 นายอัศนี มีสุข และคณะ  รายงานการตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาของถ้ำและหินอุตสาหกรรม บริวเณเขาควนเหมือง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ฉบับที่ สธว 7/2546 พ.ศ.2546  01_0014    document/DMR-01_0014.PDF
13 นายวีระพงษ์ ตันสุวรรณ  การศึกษาสภาพธรณีวิทยาเกาะช้าง จ.ตราด พ.ศ.2545  01_0015    document/DMR-01_0015.PDF
14 นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร  รายงานสำรวจธรณีวิทยาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ฉบับที่ สธ.1-2/2547 พ.ศ.2547  01_0016    document/DMR-01_0016.PDF
15 นางปิยธิดา โทนรัตน์  รายงานความก้าวหน้าพื้นที่ศึกษาบริเวณจ.ชัยนาท-อุทัยธานี-กำแพงเพชร-ตาก-สุโขทัย-ลำปาง-แพร่-เชียงใหม่-ลำพูน พ.ศ.2547  01_0017    document/DMR-01_0017.PDF
16 นายพล เชาว์ดำรงค์ น.ส.ศศิวิมล นววิธไพสิฐ น.ส.น้ำฝน คำพิลัง  รายงานตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาท้องที่ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ฉบับที่ 6/2544 พ.ศ.2544  01_0018    document/DMR-01_0018.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >