งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
145 ปิยธิดา โทนรัตน์ ชัญชนา คำชา วิทยา เนคมานุรักษ์ พิเชษฐ์ สมสง่า  รายงานความก้าวหน้าพื้นที่ศึกษาบริเวณจ.ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ขอนแก่น พ.ศ.2547  02_0188    document/DMR-02_0188.PDF
146 ชัยยันต์ หินทอง  สาระน่ารู้เรือ่งแผ่นดินไหวภัยที่ยังไม่อาจพยากรณ์ได้   02_0189    document/DMR-02_0189.PDF
147 การุณ ต้นธงชัย เด่นโชค มั่นใจ  ธรณีวิทยาแหล่งแร่รัตนชาติ อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ฉบับที่ กศ 8/2541 พ.ศ.2541  02_0190    document/DMR-02_0190.PDF
148 อัศวิน ไตรญาณ  รายงานการสำรวจแหล่งทรายแก้ว จ.ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ระยอง จันทบุรี และตราด เล่มที่ 2 พ.ศ.2515  02_0196    document/DMR-02_0196.PDF
149 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานการวิจัยธรณีวิทยา อายุหินไนส์ บ้านหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี พ.ศ.2535  02_0199    document/DMR-02_0199.PDF
150 สิโรฒน ศัลยพงษ์ ปริญญา พุทธาภิบาล  ธรณีวิทยาจ.ชลบุรี พ.ศ.2536  02_0200    document/DMR-02_0200.PDF
151 กรมทรัพยากรธรณี  ท่องโลกไดโนเสาร์ภาคอีสาน พ.ศ.2544  03_0205    document/DMR-03_0205.PDF
152 สิโรตม์ ศัลยพงษ์  ธรณีวิทยาระวางบ้านไล่โว่ เขาครอนโด ห้วยองค์พระ อ.สังขละบุรี และบ้านทิม่องฯ ฉบับที่ 0060 พ.ศ.2529  03_0206    document/DMR-03_0206.PDF
153 นรรัตน์ บุญกันภัย โสรยา วงษาไฮ  รายงานการตรวจพิสูจน์ชั้นดินติดแม่น้ำนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ฉบับที่ สธว.6/2550 พ.ศ.2550  03_0209    document/DMR-03_0209.PDF
154 เกียรติชัย ตุลาธรรมกุล นิวัฒน์ ศรีโคกกรวด ชาตรี ศรีโวนานัย  รายงานสรุปผลการดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาหลุมยุบตามโครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทยท้องที่ อ.เมือง จ.เชียงราย พ.ศ.2544  03_0210    document/DMR-03_0210.PDF
155 สมชัย เตรียมวิชานนท์  รายงานเบื้องต้นการขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์แหล่งโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2545  03_0211    document/DMR-03_0211.PDF
156 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ ม.มหิดล  รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2547  03_0214    document/DMR-03_0214.PDF
157 พรรณี อวนสกุล  ดีบุกกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้   03_0215    document/DMR-03_0215.PDF
158 ปิยธิดา โทนรัตน์  การจัดทำข้อมูลพิพิธภัณฑ์หินและแร่ ณ กรมธรณีศาสตร์-บ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับที่ สธว.30/2548 พ.ศ.2548  03_0218    document/DMR-03_0218.PDF
159 มนตรี ศิลปากิต ไชยกาล ไชรังษี สฤษดิ์ ชัยบัณฑิตย์  ธรณีวิทยาระวางบ้านธาตุ ฉบับที่ 0012 พ.ศ.2526  03_0219    document/DMR-03_0219.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >