งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
160 P.Putthapiban-S.suensilpong  โครงการวิจัยและวัดอายุหินแกรนิต กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ค.ศ.1979  03_0221    document/DMR-03_0221.PDF
161 Sin Sinsakul Decha Maneenai  HOLOCENE GEOLOGY OF COASTAL AREA IN VICINITY OF KHURA BURI,PHANG NGA PROVINCE , SOUTHERN THAILAND ค.ศ.1988  03_0225    document/DMR-03_0225.PDF
162 อัศวิน ไตรญาณ  การจัดหา การบริหารจัดการ และมาตรการในการพัฒนาทรัพยากรหินปูนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ กศ 14/2541 พ.ศ.2541  03_0226    document/DMR-03_0226.PDF
163 ปิยาอร อัศวพัชระ เฉลิมชาติ โพธิ์สิงห์  ฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาลุ่มน้ำปิงย่อยตอนบน ฉบับที่ สธว 12/2547 พ.ศ.2547  03_0227    document/DMR-03_0227.PDF
164 ปิยาอร อัศวพัชระ และคณะ  การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยารายระวางมาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ สธว.29/2548 พ.ศ.2548  03_0228    document/DMR-03_0228.PDF
165 ไชยกาล ไชยรังษี Carsten Hinxe สมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์ สุชัย สินพูลอนันต์  ธรณีวิทยาระวางอ. ปากชม และระวางบ้านนาค้อ ฉบับที่ 0059 พ.ศ.2529  03_0231    document/DMR-03_0231.PDF
166 Saengathit Chuariroj Saman Chaturongkawanich  GEOLOGICAL SURVEY RES in N-THAILANK GSI Report 263 ค.ศ.1982  03_0236    document/DMR-03_0236.PDF
167 Saman Chaturongkawanich  GEOLOGICAL RESOURCES OF CHANGWAT SURAT THANI ค.ศ.2001  03_0239    document/DMR-03_0239.PDF
168 Saengathit Chuariroj Saman Chaturongkawanich  Geology and Geothermal Resources in Northern Thailand ค.ศ.1984  03_0240    document/DMR-03_0240.PDF
169 นิกร นครศรี ไชยกาล ไชยรังษี สมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์  ธรณีวิทยาระวาง อ.เชียงคาน ฉบับที่ 0070 พ.ศ.2530  03_0241    document/DMR-03_0241.PDF
171 S.CHUAVIROJ P.SOPONPONGPIPAT S.CHATURONGKAWANICHP.PHAOPONGSAWAN  LITHOLOGIC LOG REPORT OF Geothermal Exploration Well GTE 5 and GTEG Amphoe San Kamphaeng, Chiangmai ค.ศ.1984  03_0245    document/DMR-03_0245.PDF
174 สุวิทย์ โคสุวรรณ อภิชาติ ลำจวน  ธรณีแปรสัณฐานยุคใหม่ของรอยเลื่อนแม่จัน บริเวณอ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ศ.2541  03_0255    document/DMR-03_0255.PDF
175 สมชาติ บริพัตรโกศล  ธรณีวิทยาระวางดอยแม่อมครอง (4646IV) ฉบับที่ กธ 162-1/2537 พ.ศ.2537  03_0256    document/DMR-03_0256.PDF
176 เยาวลักษณ์ ชัยมณี  พบฟอสซิลอุรังอุตังสายพันธุ์ใหม่ของโลกบนที่ราบสูงโคราช สธว 2547 พ.ศ.2547  03_0257    document/DMR-03_0257.PDF
177 สมเกียรติ มาระเนตร์  การตรวจสอบหอยขมดึกดำบรรพ์ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ฉบับที่ สธ.1/2546 พ.ศ.2546  03_0258    document/DMR-03_0258.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >