งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
210 สุวัฒน์ ติยะไพรัช สันติ ศรีวรกุล ทินกร มหาภูมิ  ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาควอเทอร์นารี่ ระวาง จ.สุราษฎ์ธานี (4827II) และระวางอ.พูนพิน (4827III) พ.ศ.2532  04_0329    document/DMR-04_0329.PDF
211 จรรยา จำนงค์ไทย อัศนี มีสุข  เปลือกหอยและฟันผลายยุคโฮโลซีนจากอ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ฉบับที่ กธ.255/2544 พ.ศ.2544  04_0330    document/DMR-04_0330.PDF
212 สมชาติ บริบัตรโกศล ชัยวัฒน์ ศรีพันธ์ ธีรนิตย์ ไวยบท  ธรณีวิทยาระวางอ.ขุนยวมและระวางบ้านแม่ลาหลวง พ.ศ.2533  04_0331    document/DMR-04_0331.PDF
213 เบ็ญจา เสกธีระ และคณะ  รายงานการตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์(เบื้องต้น) บริเวณเขื่อนพระปง อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว พ.ศ.2546  04_0333    document/DMR-04_0333.PDF
214 นิติ กิตติสาร สันต์ อัศวพัชระ  ธรณีวิทยาระวางอ.ป่าแดด (4948II) ฉบับที่ กธ.272/2545 พ.ศ.2545  04_0334    document/DMR-04_0334.PDF
215 สิโรตม์ ศัลยพงษ์ ชัยวัฒน์ ผลประสิทธิ์  ธรณีวิทยากับโบราณวัตถุประเภทหินทรายสีเขียว พ.ศ.2535  04_0335    document/DMR-04_0335.PDF
216 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์  ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของประเทศไทย พ.ศ.2534  04_0336    document/DMR-04_0336.PDF
217 กรมทรัพยากรธรณี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รายงานสรุปการศึกษาแหล่งซากหอยขมอายุสิบสามล้านปีเหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พ.ศ.2546  04_0337    document/DMR-04_0337.PDF
218 สันต์ อัศวพัชระ พิทักษ์ เทียมวงศ์ วีรยา เลิศนอก  รายงานการปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดการปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 ระวางอ.พรรณานิคม(5743I) และระวางอ.นาหว้า (5843IV) ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 15 เมษายน 2547 พ.ศ.2547  04_0338    document/DMR-04_0338.PDF
219 ไชยกาล ไชยรังษี วีรชัย แพงแก้ว  รายงานการปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดการปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 ระวางอ.เซกา(5744I) และระวางอ.วานรนิวาส (5744II) และระวางบ้านข่า (5844III) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2547 พ.ศ.2547  04_0339    document/DMR-04_0339.PDF
220 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาเบื้องต้นแหล่งแร่ดินขาวบ้านซำขุ่น ต.ศิลา จ.เพชรบูรณ์   04_0340    document/DMR-04_0340.PDF
221 สันต์ อัศวพัชระ  รายงานการปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดการปัญหาดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาลักษณะธรณีวิทยาจากแท่งหินตัวอย่างหลุมสำรวจแร่โพแทชหมายเลข K-7 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2547 พ.ศ.2547  04_0341    document/DMR-04_0341.PDF
222 สุวัฒน์ ติยะไพรัช นรรัตน์ บุญกันภัย  รายงานการตรวจสอบสภาพชั้นดินบริเวณแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พ.ศ.2547  04_0342    document/DMR-04_0342.PDF
223 สมภพ วงศ์สมศักดิ์ อนงค์นุช วีระมิตร  ธรณีวิทยาระวาง จ.นครพนม ระวางบ้านรามราช ระวาง อ.ท่าอุเทน พ.ศ.2535  04_0344    document/DMR-04_0344.PDF
224 สุวัฒน์ ติยะไพรัช เสริมศักดิ์ ติยะพันธ์  ธรณีวิทยาระวาง จ.เชียงใหม่ และระวาง อ.สันป่าตอง พ.ศ.2535  04_0345    document/DMR-04_0345.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >