งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
225 สุวิทย์ โคสุวรรณ สมชาย นาคะผดุงรัตน์  ธรณีวิทยาระวาง จ.ระนอง ระวางอ.กะเปอร์ และระวางกิ่ง อ.พะโต๊ะ พ.ศ.2534  04_0346    document/DMR-04_0346.PDF
226 วีระพงษ์ ตันสุวรรณ ทรงกลด ประเสริฐทรง  ธรณีวิทยาระวาง อ.บ้านค่าย (5234I) ฉบับที่ กธ.280/2545 พ.ศ.2545  04_0347    document/DMR-04_0347.PDF
227 เยาวลักษณ์ ชัยมณี  รายงานการไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศสภาพเมียนมาร์ เรื่อง การศึกษาฟอสซิลสัตว์มีกระดูกสันหลัง ยุคเทอร์เชียรี ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.-12 ธ.ค.2546 พ.ศ.2546  04_0348    document/DMR-04_0348.PDF
228 เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล คมสัน ทันพิสุทธิ์  ธรณีระวาง อ.ทุ่งใหญ่ ระวางบ้านทางหลวง และบ้านเหนือคลอง พ.ศ.2533  04_0350    document/DMR-04_0350.PDF
229 เบ็ญจา เสกธีระ วิโรจน์ แสงศรีจันทร์ ชาญ ทรัพย์อยู่เย็น  รายงานการตรวจสอบแหล่งซากไดโนเสาร์ (เบื้องต้น) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา พ.ศ.2546  04_0351    document/DMR-04_0351.PDF
230 จรรยา จำนงค์ไทย  ฟลอแรมมินิเฟอร่าจากอ่าวไทย พ.ศ.2526  04_0352    document/DMR-04_0352.PDF
231 นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล และคณะ  การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยา บริเวณอ่าวพังงา พื้นที่ระวางกระบี่ (4725II) พ.ศ.2547  04_0353    document/DMR-04_0353.PDF
232 กัมปนาท แหลมพูลทรัพย์  รายงานสำรวจซากดึกดำบรรพ์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พ.ศ.2546  04_0354    document/DMR-04_0354.PDF
233 จรรยา จำนงค์ไทย  การศึกษาฟอแรมมินิเฟอร่าจากด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ค.ศ.1988  04_0355    document/DMR-04_0355.PDF
234 ไชยกาล ไชยรังษี โชติมา ยามี พรรณิภา แซ่เทียน ประเสริฐ คุ้มไข่น้ำ  รายงานผลการตรวจสอบซากมูลสัตว์ดึกดำบรรพ์เบื้องต้น อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2546  04_0357    document/DMR-04_0357.PDF
235 พล เชาว์ดำรงค์ ภุชงค์ พลัง อังศุมาลิน พันโท ศศิวิมล นววิธไพสิฐ  รายงานการตรวจสอบธรณีวิทยาประทานบัตรที่ 30686/15119 และ 30687/15113 และคำขอประทานบัตรที่ 1/2544 ท้องที่ ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย พ.ศ.2544  04_0358    document/DMR-04_0358.PDF
236 อัศนี มีสุข สกาวรัตน์ สารีรัตน์ สมชาย ชิตมณี  ธรณีวิทยยาระวางบ้านปะละทะ พ.ศ.2528  04_0359    document/DMR-04_0359.PDF
237 สมาน จาตุรงคนิชย์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2541  04_0362    document/DMR-04_0362.PDF
240 Santichai Jitapunkul  Tertiary Deposits at Ban Chae Khon Amphoe Chae Hom Chargwat Lampang ค.ศ.1980  04_0365    document/DMR-04_0365.PDF
242 ชัยยันต์ หินทอง  แนวทางการจัดเก็บกองขี้แร่ บนเขาร่อนนาและเขาสรวงจันทร์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2537  04_0368    document/DMR-04_0368.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >