งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
258 สมเกียรติ มาระเนตร์  ลักษณะของชั้นหินและดินในเขต ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พ.ศ.2546  04_0391    document/DMR-04_0391.PDF
259 นิติ กิตติสาร  ธรณีวิทยาระวางบ้านหนองผักหนาม (5235II) GEOLOGY OF THE BAN NONG PAK NAM QUADRANGLE ฉบับที่ 0185(2) พ.ศ.2536  04_0392    document/DMR-04_0392.PDF
260 สิโรตม์ ศัลยพงษ์  ลักษณะของชั้นหินและดินในเขต ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2546  04_0394    document/DMR-04_0394.PDF
261 เบ็ญจา เสกธีระ  รายงานการตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์(เบื้องต้น) บริเวณเขื่อนพระปง อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว พ.ศ.2546  04_0395    document/DMR-04_0395.PDF
262 สิน สินสกุล สิโรฒม์ ศัลยพงษ์  รายงานสรุปธรณีวิทยาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ พ.ศ.2539  04_0398    document/DMR-04_0398.PDF
263 ทินกร ทาทอง วินัย บุบผะศิริ  ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมระวาง อ.หาดใหญ่ (5023II) และบ้านนาสีทอง (5023III) พ.ศ.2536  04_0401    document/DMR-04_0401.PDF
264 จรรยา จำนงค์ไทย ศศิธร ขันสุภา  รายงานการตรวจสอบการพบโครงกระดูกสัตว์ที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงครา พ.ศ.2543  04_0403    document/DMR-04_0403.PDF
265 William T.Pecora , Director  Mineral Investigations in Northeastern Thailand ค.ศ.1969  04_0405    document/DMR-04_0405.PDF
266 คณะทำงานจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่  คู่มือการจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ มาตราส่วน 1:250,000 ฉบับที่ กศ 3/2542 พ.ศ.2542  04_0406    document/DMR-04_0406.PDF
267 สันติ ลีวงศ์เจริญ สมาน จาตุรงควนิชย์  ธรณีวิทยาระวางอ.บางสะพาน และระวางเขาแดนใหญ่ พ.ศ.2535  04_0408    document/DMR-04_0408.PDF
268 เบ็ญจา เสกธีระ และคณะ  รายงานการตรวจสอบแหล่งซากไดโนเสาร์ (เบื้องต้น) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา พ.ศ.2546  04_0410    document/DMR-04_0410.PDF
269 เฉลิมชัย อุดมรัตน์  ธรณีวิทยาภาพถ่ายบริเวณ อ.ร้องกวาง และพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับที่ 1/2529 พ.ศ.2529  04_0411    document/DMR-04_0411.PDF
270 วีระพงษ์ ตันสุวรรณ  การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรหินปูนและหินโคโลไมต์ ระวางอ.ลอง(4945I) ระวางอ.สอง(5045IV) และระวางจ.แพร่ (5045III) ฉบับที่ สธว.5/2546 พ.ศ.2546  04_0413    document/DMR-04_0413.PDF
271 ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยา  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปี 2533 พ.ศ.2533  04_0414    document/DMR-04_0414.PDF
272 สิโรตม์ ศัลยพงษ์  รายงานการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทราย ดิน และโคลน จากบริเวณหลุมโคลนในท้องนาบริเวณบ้านโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2543  04_0415    document/DMR-04_0415.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >