งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
322 กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณีและกองธรณีวิทยา  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศในเขตพื้นที่ จังหวัดตรัง พ.ศ.2536  05_0518    document/DMR-05_0518.PDF
323 ปรีชา เล่าชู ,ศุภวิทย์ ยอแสงรัตน์  การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนตามแนวคลองกระเส้นทาง บ้านราชกรูด อ.กะเปอร์ จ.ระนอง-อ.หลังสวน จ.ชุมพร พ.ศ.2543  05_0522    document/DMR-05_0522.PDF
324 สิโรฒม์ ศัลยพงษ์  หินแกรแวคคี่ภาคตะวันออก พ.ศ.2535  05_0523    document/DMR-05_0523.PDF
325 กรมทรัพยากรธรณี  คู่มือการป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 1 ภาคใต้ พ.ศ.2546  05_0525    document/DMR-05_0525.PDF
328 ภาสกร เผ่าพงษ์สวรรค์  ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีเคมี พื้นที่เขตสามขอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ฉบับที่ กศ 5/2543 พ.ศ.2543  05_0531    document/DMR-05_0531.PDF
329 CHOMGPAN CHONGLAKMANI JACK A GRANT MACKIE  HANDBOOK OF TRIASSIC INDES FOSSILS (PRELIMINARY) ค.ศ.1984  05_0533    document/DMR-05_0533.PDF
330 SAMAN CHATURONGKAWANICH  GEOTHERMAL RESOURCES OF CHANG WAT SURAT THANI ค.ศ.2001  05_0535    document/DMR-05_0535.PDF
331 สิโรฒม์ ศัลยพงษ์  การนำหินชนวน (Slate) ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2525  05_0536    document/DMR-05_0536.PDF
332 กองธรณีวิทยา  ธรณีวิทยาเบื้องต้น   05_0537    document/DMR-05_0537.PDF
333 ปริญญา พุทธาภิบาล ฉลองรัฐ ยะอนันต์  ธรณีวิทยากับโครงการพัฒนาดอยตุง   05_0538    document/DMR-05_0538.PDF
334 เกียรติชัย ตุลาธรรมกุล นิวัฒน์ ศรีโคกกรวด  รายงานการตรวจสอบธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์พื้นที่รองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ บริเวณชายแดนไทย พม่า บ้านป่ากาใหม่ หมู่ที่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ศ.2541  05_0540    document/DMR-05_0540.PDF
335 PAIBOON PRAMOJANEE MOTRI LEINGRAKUL PAUL J.HASTINGS VIROTE ENGAKUL  THE HOLOCENE TRANSGRESSION IN PENINSULAR THAILAND ค.ศ.1984  05_0542    document/DMR-05_0542.PDF
336 นายเสถียร สนั่นเสียง  รายงานธรณีวิทยาระวางอ.แม่ทา ถ้ำขุนตาล 47Q/DC9-47Q/DCIO   05_0543    document/DMR-05_0543.PDF
337 ASEN COUNCIL ON PETROLEUM (ASCOPE)  Teriary sedimentary basin of the Gulf of Thailand and South Chima Sea: Stratigraphy Structure and Hydrocarbon Occurrences ค.ศ.1981  05_0544    document/DMR-05_0544.PDF
362 จรรยา จำนงค์ไทย ศศิธร ขันสุภา  รายงานการตรวจสอบธรณีพบโครงกระดูกสัตว์ที่อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2543  06_0573    document/DMR-06_0573.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >