งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
363 จรรยา จำนงค์ไทย  ฟอสซิลจากวังสะพุง จ.เลย พ.ศ.2518  06_0574    document/DMR-06_0574.PDF
364 สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 เชียงใหม่  รายงานสรุปผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์พื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล พ.ศ.2539  06_0575    document/DMR-06_0575.PDF
365 สืบศักดิ์ ศลโกสุม ,กัมปนาท แหลมพูลทรัพย์,อุทร ปรีชาลักษณ์  งานสำรวจโพรงใต้ดินที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือสินเธาว์   06_0576    document/DMR-06_0576.PDF
367 กองธรณีวิทยา  แผนปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยารากฐานประจำปีงบประมาณ 2540 พ.ศ.2540  06_0578    document/DMR-06_0578.PDF
368 วิรัตน์ โตธิรกุล  รายงานการตรวจสอบการทรุดตัวของแผ่นดินบ้านห้วยพญา (หมู่ที่ 5) ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2545  06_0579    document/DMR-06_0579.PDF
369 กรมทรัพยากรธรณี  รายงานโครงการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ พ.ศ.2527  06_0580    document/DMR-06_0580.PDF
370 กองธรณีวิทยา  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ และผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2543  06_0581    document/DMR-06_0581.PDF
371 บุรินทร์ เวชบรรเทิง  ความรู้เบื้องต้นเรื่องคลื่นซูนามิ พ.ศ.2545  06_0584    document/DMR-06_0584.PDF
372 สุวัฒน์ ติยะไพรัช  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอ.ควนสาร จ.ชัยภูมิ โครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย พ.ศ.2542  06_0585    document/DMR-06_0585.PDF
373 พิสิทธิ์ ธีรดิลก  การใช้ประโยชน์แผนที่ธรณีวิทยา พ.ศ.2528  06_0587    document/DMR-06_0587.PDF
374 สมชัย ชัยเสน, นิคม สุขขวัญ  การตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ หมู่ที่ 4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ พ.ศ.2546  06_0588    document/DMR-06_0588.PDF
375 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์ และคณะ  แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ บ้านแจ้ซ้อน กิ่ง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พ.ศ.2527  06_0589    document/DMR-06_0589.PDF
376 ฝ่ายแปลภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม  รายงานเบื้องต้นการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำและโครไมท์ พ.ศ.2527  06_0590    document/DMR-06_0590.PDF
377 กรมทรัพยากรธรณี  ข้อมูลเกี่ยวกับแร่ด้านการสำรวจและการทำเหมืองจากทรัพยากรธรณีจังหวัดและทรัพยากรธรณีเขต พ.ศ.2521  06_0591    document/DMR-06_0591.PDF
378 บ.วิมน์คอ่นซ์ จำกัด  รายงานการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแหล่งหินภาคใต้ของชมรมโรงโม่หินภาคใต้ พ.ศ.2536  06_0592    document/DMR-06_0592.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >