งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
379 นิรันดร์ ชัยมณี , เยาวลักษณ์ จงกาญจนสุนทร, สวาท เคนวิเศษ,นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล  ธรณีวิทยาระวางบ้านสนามชัย และระวางจ.พัทลุง พ.ศ.2528  06_0593    document/DMR-06_0593.PDF
381 M.SASADA GEOLOGICAL SURVEY OF JAPAN DECEMBER 1982  AN ASSESSMENT OF GEOTHERMAL RESOURCES WITH REFERENCE TO GEOLOGIC STRUCTURE IN THE NORTHERN PART OF THAILAND ค.ศ.1982  06_0595    document/DMR-06_0595.PDF
382 Somboon Khositanont  The Genesis of SN-W ORE Deposites at Samoeng Mine ค.ศ.2000  06_0597    document/DMR-06_0597.PDF
383 Chaiyan Hinthong  ROLE OF TECTONIC SETTING IN EARTHQOUAKE EVENTS IN THAILAND ค.ศ.1991  06_0600    document/DMR-06_0600.PDF
384 สำนักธรณีวิทยา  รายงานการตรวจสอบชั้นดินกรณี นายธีระพล จรูญจิตไพรัช ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ฉบับที่ สธ.4-1/2547 พ.ศ.2547  06_0660    document/DMR-06_0660.PDF
385 สุวัฒน์ ติยะไพรัช , ธีระพงษ์ ทองมาก  รายงานการตรวจสอบชั้นดิน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉบับที่ สธ.4-1/2546 พ.ศ.2546  06_0661    document/DMR-06_0661.PDF
386 นรรัตน์ บุญกันภัย,สุวัฒน์ ติยะไพรัช  รายงานการตรวจสอบที่งอกริมตลิ่ง อ.บางกอกน้อย (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ สธ.3-4/2547 พ.ศ.2547  06_0663    document/DMR-06_0663.PDF
387 เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ และคณะ  ธรณีวิทยาระวาง จ.นครราชสีมา (54387V) ระวาง อ.โนนสูง(54391I) และระวาง อ.ชุมพร (55397V) พ.ศ.2547  06_0664    document/DMR-06_0664.PDF
388 ไพบูลย์ ประโมจนีย์,ปราโมทย์ เหมศรีชาติ,มนตรี เลี้ยงสกุล,กมล กรุณามิตร  รายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐาน และดินของจังหวัดปัตตานี โดยอาศัยเทคนิคการแปลจากภาถ่ายดาวเทียม ฉบับที่ 29 มกราคม 2524 พ.ศ.2524  06_0665    document/DMR-06_0665.PDF
389 บุญชนะ กลั่นคำสอน,ธงชัย จารุพพัฒน์  การใช้ภาพดาวเทียมสำรวจความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2524  06_0666    document/DMR-06_0666.PDF
390 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานการวิจัยธรณีวิทยาเรื่อง Geology Geochemistry andk Age determination of Mae Chaem Granite Chiangmai Northen Thailand พ.ศ.2536  06_0667    document/DMR-06_0667.PDF
391 ประภาส จักกะพาก  ทรัพยากรธรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2524  06_0668    document/DMR-06_0668.PDF
392 ดร.สถิต วัชรกิตติ  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ.2521  06_0670    document/DMR-06_0670.PDF
393 J.J.SCHOLTEN AND WICHAI BOONYAWAT  DETAILEDRECONNAISSANCE SOIL SURVEY OF THE NORTHERN PART OF CHIANG RAI PROVINCE ค.ศ.1971  06_0673    document/DMR-06_0673.PDF
394 สำนักธรณีวิทยา  การสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน1:50,000 พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2550 พ.ศ.2550  06_0674    document/DMR-06_0674.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >