งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
395 สมบูรณ์ เสกธีระ  การสำรวจแร่โดยวิธีธรณีเคมี พ.ศ.2537  06_0682    document/DMR-06_0682.PDF
396 ปรีชา อรรถวิภัชน์  ทรัพยากรธรรมชาติของไทย พ.ศ.2538  06_0684    document/DMR-06_0684.PDF
397 นิคม จึงอยู่สุข  รายงานการศึกษาวิจัย หินเพอร์ไลต์ บริเวณกลุ่มหินภูเขาไฟ ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี พ.ศ.2538  06_0685    document/DMR-06_0685.PDF
398 กลุ่มงานหลักฐานอ้างอิงและพิพิธภัณฑ์ สำนักธรณีวิทยา  รายงานสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พ.ศ.2548  06_0690    document/DMR-06_0690.PDF
399 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร  ลำดับชั้นหินและลักษณะเนื้อหินของหมวดหินภูทอกบริเวณเขาภูทอกและภูวัวหลังถ้ำพาย จ.หนองคาย พ.ศ.2540  06_0692    document/DMR-06_0692.PDF
400 หน่วยสำรวจทองกบินทร์บุรี  การสงวนที่ดิน 10000 ไร่ เพื่อการทำเหมืองทอง พ.ศ.2498  06_0693    document/DMR-06_0693.PDF
401 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือทัศนศึกษาธรณีวิทยา จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2549  06_0694    document/DMR-06_0694.PDF
402 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทัศนศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น-เลย พ.ศ.2547  06_0695    document/DMR-06_0695.PDF
403 ภักดิ์ ทรงเจริญ  โลหะพื้นบ้านน่ารู้ เพื่อครูแปดริ้ว   06_0696    document/DMR-06_0696.PDF
404 วราวุธ สุธีธร  ข้อมูลโครงการ The evolution of Mesozoic biodiversity in Thailand พ.ศ.2545  06_0699    document/DMR-06_0699.PDF
405 นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การประเมินค่าและการจำแนกทรัพยากรหินปูน พ.ศ.2537  06_0700    document/DMR-06_0700.PDF
406 กรมทรัพยากรธรณี  นำทัศนศึกษา เหมืองแม่ลามา พ.ศ.2518  06_0701    document/DMR-06_0701.PDF
407 นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา บริเวณบ้านแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ค.ศ.1968  06_0702    document/DMR-06_0702.PDF
408 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  การสำรวจศึกษาแนวทางและวิธีการอนุรักษ์สุสานหอยบ้านแหลมโพธิ์ จ. กระบี่ พ.ศ.2538  06_0703    document/DMR-06_0703.PDF
409 School of Civil Engimeering Asian Institute of Technology  Conservation of fossil Beds at Ban Laem Pho, Krabi ค.ศ.1995  06_0706    document/DMR-06_0706.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >