งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
410 Department of Mineral Resourcds  Petroleum Activities in Thailand ค.ศ.1991  06_0715    document/DMR-06_0715.PDF
411 กรมทรัพยากรธรณี  การศึกษาดูงานและสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2547  06_0731    document/DMR-06_0731.PDF
412 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  แผนจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซากดึกดำบรรพ์ช้างโบราณและไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา พ.ศ.2544  06_0732    document/DMR-06_0732.PDF
413 สำนักธรณีวิทยา  การดำเนินงานเกี่ยวกับสุสานหอยแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ศ.2547  06_0735    document/DMR-06_0735.PDF
414 อภิชาติ ลำจวน  การบรรยายเกี่ยวกับคลื่นซึนามิ พ.ศ.2545  06_0737    document/DMR-06_0737.PDF
415 กรมทรัพยากรธรณี  คู่มือทัศนศึกษาโครงการทัศนศึกษาธรณีวิทยาภาคใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพังงา พ.ศ.2544  06_0738    document/DMR-06_0738.PDF
416 กรมโลหกิจ  รายงานการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2504  06_0739    document/DMR-06_0739.PDF
417 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือทัศนศึกษาธรณีวิทยา เส้นทาง พิษณุโลก-พิจิตร-นครสวรรค์-อุทัยธานี-ชัยนาท พ.ศ.2549  06_0740    document/DMR-06_0740.PDF
418 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือและแนวทางดำเนินการ การสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50000พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน พ.ศ.2549  06_0741    document/DMR-06_0741.PDF
419 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาควอเทอร์นารี่ พ.ศ.2553  06_0742    document/DMR-06_0742.PDF
420 GST Newsletter  รายงานการสำรวจแหล่งแร่เหล็กที่บริเวณเขาชีโอน ค.ศ.1973  06_0743    document/DMR-06_0743.PDF
421 Thawat Japakasert  Progress Report Potash investigation in Northeast Thailand ค.ศ.1975  06_0744    document/DMR-06_0744.PDF
422 A. Thienprasert et.,all  Report On the Visiting of Thai Scientist in Japan ค.ศ.1981  06_0745    document/DMR-06_0745.PDF
423 สิทธิ์ สุทธิพงศ์  การแปลความหมายทางธรณีวิทยาจากภาพถ่ายทางอากาศ (พิมพ์ครั้งที่ 2) พ.ศ.2509  06_0746    document/DMR-06_0746.PDF
424 นายอดุลย์ เจริญประวัติ และคณะ  การประชุมผลการสำรวจธรณีวิทยา ประจำปี 2530 พ.ศ.2530  06_0747    document/DMR-06_0747.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >