งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
425 กองธรณีวิทยา  แผนปฏิบัติงานสำรวจธรณีวิทยา ปีงบประมาณ 2516 พ.ศ.2516  06_0748    document/DMR-06_0748.PDF
426 Japan international cooperation agency  The Omkoi area, Northwestern Thailand No. 15(the colimbite-tantalite exploration project) ค.ศ.1986  06_0749    document/DMR-06_0749.PDF
427 นายจิรศักดิ์ เจริญมิตร  รายงานสรุปผลการสำรวจธรณีวิทยาหลุมยุบ จ.สตูล พ.ศ.2547  06_0750    document/DMR-06_0750.PDF
428 กรมทรัพยากรธรณี  นิทรรศการไดโนเสาร์ไทย ครบรอบ 25 ปี โครงการสำรวจโบราณชีววิทยา พ.ศ.2549  06_0751    document/DMR-06_0751.PDF
429 กองธรณีวิทยา  แผนปฎิบัติงานด้านธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2543 พ.ศ.2542  06_0752    document/DMR-06_0752.PDF
430 กองธรณีวิทยา  แนวทางการดำเนินงานด้านธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา พ.ศ.2542  06_0753    document/DMR-06_0753.PDF
431 Asian Institue of Technology  Final Report Conservation of Fossil Beds at Ban Laem Pho, Krabi ค.ศ.1995  06_0754    document/DMR-06_0754.PDF
432 นายประยงค์ อังสุวัฒนะ  รายงานการสัมมนา Remote sensing เรื่อง Decision making พ.ศ.2523  06_0755    document/DMR-06_0755.PDF
433 นางอัปสร สะอาดสุดและคณะ  รายงานการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ พ.ศ.2543  06_0756    document/DMR-06_0756.PDF
434 กองธรณีวิทยา  รายงานผลการสัมมนาพิเศษของกองธรณีวิทยา เรื่องกองธรณีวิทยาในทศวรรษหน้า พ.ศ.2541  06_0757    document/DMR-06_0757.PDF
435 ฝ่ายแปลภาพถ่ายทางอากาศ กองธรณีวิทยา  ผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2528และแผนปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2529 ของงานวิจัยธรณีวิทยาจากภาพถ่ายฯ พ.ศ.2828  06_0758    document/DMR-06_0758.PDF
436 นายวีรศักดิ์ นคินทร์บดี  การระเบิดและย่อยหินในประเทศไทย พ.ศ.2540  06_0759    document/DMR-06_0759.PDF
437 กองธรณีวิทยา  แผนที่ธรณีวิทยารากฐานมีประโยชน์อย่างไร   06_0760    document/DMR-06_0760.PDF
438 กองธรณีวิทยา  รายงานผลการประชุม คณะกรรมการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2544  06_0761    document/DMR-06_0761.PDF
439 วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา การจัดเรียงลำดับชั้นหิน พ.ศ.2535  06_0762    document/DMR-06_0762.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >