งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
440 นายนิคม จึงอยู่สุข  รายงานการสำรวจแหล่งหินแกรนิต พื้นที่ประทานบัตรเลขที่ 15686/12932 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ศ.2538  07_0011    document/DMR-07_0011.PDF
441 วีระพงษ์ ตันสุวรรณ นรรัตน์ บุญกันภัย  การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศระวางบ้านสุขัง (5338II) และบ้านซับน้อย (5338III) พ.ศ.2533  07_0012    document/DMR-07_0012.PDF
442 กระทรวงการคลัง  คู่มือและแนวทางการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา   07_0013    document/DMR-07_0013.PDF
443 นายสุวัฒน์ ติยะไพรัช  การสำรวจธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย พ.ศ.2541  07_0015    document/DMR-07_0015.PDF
444 นายอารยะ นาคะนาท  การวิจัยเปรียบเทียบแอ่งเจ้าพระยะตอนเหนือกับแอ่งแม่สอด พ.ศ.2524  07_0016    document/DMR-07_0016.PDF
445 นายเสถียร สนั่นเสียง  รายงานธรณีวิทยา ระวางอ.แม่ทา ถ้ำขุนตาล 47Q/DC9-47Q/DC10 (ขนาด F4) พ.ศ.2511  07_0017    document/DMR-07_0017.PDF
446 นางสาวมาลัย ภัทรเมธา และคณะ  การวิจัยสภาวะแม่เหล็กบรรพกาล เขาภูทอกน้อยและเขาภูวังหลังถ้ำพาย อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย พ.ศ.2531  07_0018    document/DMR-07_0018.PDF
447 นายสิน สินสกุล นายบรรเจิด อร่ามประยูร  การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง พ.ศ.2541  07_0019    document/DMR-07_0019.PDF
448 นายจำรัส โกติรัมย์  รายงานการสำรวจวางหมุดหลักฐานเพื่อศึกษารอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ บริเวณลุ่มน้ำแควน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2537  07_0020    document/DMR-07_0020.PDF
449 นายทินกร ทาทอง นายวรวุฒิ ตันติวนิช  รายงานเบื้องต้น การสำรวจศักยภาพของพื้นที่ฝังกลบขยะอุตสาหกรรม บริษัทวิจิตรรังษี จำกัด ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2544  07_0021    document/DMR-07_0021.PDF
450 โครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย ประจำปี 2540 พ.ศ.2541  07_0022    document/DMR-07_0022.PDF
451 ศศิธร ขันสุภา  ไดโนเสาร์ซอโรพอด พ.ศ.2541  07_0023    document/DMR-07_0023.PDF
452 ฝ่ายพัฒนาโลหกรรม กองโลหกรรม กรมทรัพยากรธรณี  รายงานการศึกษา สภาวะอุตสาหกรรมถลุงแร่ในรอบปี 2538และสถิติโลหะของประเทศ พ.ศ.2539  07_0024    document/DMR-07_0024.PDF
453 วี จารุรักษา สุไลหมาน บิลมะหนุด  รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สงขลา ปี 2538 พ.ศ.2539  07_0025    document/DMR-07_0025.PDF
455 นายเสถียร อิ่มใจและคณะ  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา บริเวณแก่งหลวง ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน พ.ศ.2529  07_0027    document/DMR-07_0027.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >