งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
456 นายเกรียงไกร มหาวงศนันท์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา บ้านพืชเจริญ บ้านห้วยเขียด บ้านน้ำพุ บ้านน้ำสระ และบ้านวังกอก ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน พ.ศ.2529  07_0028    document/DMR-07_0028.PDF
457 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือทัศนศึกษาธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2549  07_0029    document/DMR-07_0029.PDF
458 นางจารุณี พุ่มพวง  รายงานวิชาการ ฉบับที่ สธว.18/2546 เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรม ArcView และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น พ.ศ.2546  07_0030    document/DMR-07_0030.PDF
459 นางจารุณี พุ่มพวง  รายงานวิชาการ ฉบับที่ สธว.5/2550 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 สำหรับงานธรณีวิทยา พ.ศ.2550  07_0031    document/DMR-07_0031.PDF
460 กรมทรัพยากรธรณี  รายงานสรุปการศึกษาแหล่งซากหอยขมอายุสิบสามล้านปี เหมืองถ่านหินลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2546  07_0032    document/DMR-07_0032.PDF
461 กองธรณีวิทยา  ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การประชุมเสนอผลงาน ประจำปี 2531 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ.2531  07_0033    document/DMR-07_0033.PDF
462 Kaset Pitakpaivan  occurrences of Triassic Formation at Mae Moh ค.ศ.1955  07_0034    document/DMR-07_0034.PDF
463 สำนักธรณีวิทยา  การประชุมเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มสมรรถนะการปฎิบัติงานด้านธรณีวิทยาข้อมูลฐานธรณีวิทยาไทย พ.ศ.2547  07_0035    document/DMR-07_0035.PDF
464 สำนักธรณีวิทยา  คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทัศนศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น-เลย พ.ศ.2547  07_0036    document/DMR-07_0036.PDF
465 กรมทรัพยากรธรณี  รายงานการไปร่วมประชุมต่างประเทศ การประชุมอีคาเฟ่ว่าด้วยธรณีวิทยาและการพัฒนาทรัพยากรแร่ ครั้งที่9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2516  07_0037    document/DMR-07_0037.PDF
466 กองธรณีวิทยา  การประชุมสัมมนาทางธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา พ.ศ.2520  07_0038    document/DMR-07_0038.PDF
467 กรมทรัพยากรธรณี  แฟ้มเสนองาน พ.ศ.2506  07_0039    document/DMR-07_0039.PDF
468 นายทินกร ทาทอง  รายงานการสำรวจ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดทำแหล่งที่ทิ้งขยะของจังหวัดนครนายก พ.ศ.2539  07_0040    document/DMR-07_0040.PDF
469 นายสมเกียรติ มาระเนตร์  งานหินอ่อน หินประดับและหินอุตสาหกรรมระวางจังหวัดสระบุรี (5138II) มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ.2538  07_0041    document/DMR-07_0041.PDF
470 กองธรณีวิทยา  Technical Report No.GSD/1999 GSD Information Technology at the end of Year 1998 พ.ศ.2542  07_0042    document/DMR-07_0042.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >