งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
486 สำนักธรณีวิทยา  เอกสารประกอบการศึกษาดูงานด้านซากดึกดำบรรพ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2548  07_0058    document/DMR-07_0058.PDF
487 นายไชยกาล ไชยรังษี นายสมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์  ธรณีวิทยาอำเภอวังสะพุง พ.ศ.2528  07_0059    document/DMR-07_0059.PDF
488 นายวัฒนา ตันเสถียร  ธรณิวิทยาโดยรอบเขายายกะตา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง พ.ศ.2546  07_0060    document/DMR-07_0060.PDF
489 นายวีรชัย แพงแก้ว  ผลการตรวจสอบธรณีวิทยารอยแยกของแผ่นดินในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2548  07_0061    document/DMR-07_0061.PDF
490 นายวีรชัย แพงแก้ว นายไชยกาล ไชยรังษี  รายงานการปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวางอำเภอเซกา ระวางอำเภอวานรนิวาสและระวางบ้านข่า ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547  07_0062    document/DMR-07_0062.PDF
491 นายวีรชัย แพงแก้ว นายไชยกาล ไชยรังษี  รายงานการปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวางอำเภอเซกา ระวางอำเภอวานรนิวาสและระวางบ้านข่า ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547  07_0063    document/DMR-07_0063.PDF
492 นายสันต์ อัศวพัชระ นายพิทักษ์ เทียมวงศ์ นางสาววีรยา เลิศนอก  รายงานการปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดการปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 พ.ศ.2547  07_0064    document/DMR-07_0064.PDF
493 นายสันต์ อัศวพัชระ ไชยกาล ไชยรังษี นายวีรชัย แพงแก้วนายพิทักษ์ เทียมวงศ์ นายเด่นโชค มั่นใจ  รายงานการปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยาโครงการจัดการปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: การศึกษาลักษณะธรณีวิทยาจากแท่งหินตัวอย่างหลุมสำรวจแร่โพแทช พ.ศ.2547  07_0065    document/DMR-07_0065.PDF
494 นายพล เชาว์ดำรงค์  รายงานตรวจสอบธรณีวิทยาของบริเวณเจดีย์โบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2547  07_0066    document/DMR-07_0066.PDF
495 นางปิยธิดา โทนรัตน์ นางสาวญาดารักษ์ วิลุนกิจ  รายงานความก้าวหน้า พื้นที่ศึกษาบริเวณจังหวัดสงขลา-สตูล-กระบี่-ชุมพร-นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2547  07_0067    document/DMR-07_0067.PDF
496 สำนักธรณีวิทยา  รายงานความก้าวหน้า การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาบริเวณอ่าวพังงา พื้นที่ระวางกระบี่(4725II) พ.ศ.2547  07_0068    document/DMR-07_0068.PDF
497 นายวีรชัย แพงแก้ว นายไชยกาล ไชยรังษี  รายงานการปฎิบัติงาน สำรวจธรณีวิทยาลุ่มน้ำปิงระวางบ้านท่า พ.ศ.2547  07_0069    document/DMR-07_0069.PDF
498 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แนวทางการดำเนินงานด้านธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา พ.ศ.2542  07_0070    document/DMR-07_0070.PDF
499 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยารากฐานประจำปีงบประมาณ 2540 พ.ศ.2540  07_0071    document/DMR-07_0071.PDF
500 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานด้านธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2542 พ.ศ.2542  07_0072    document/DMR-07_0072.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >