งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
516 นายเฉลิมชัย อุดมรัตน์และคณะ  รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรธรณีฟิสิกส์ สำหรับนักธรณีวิทยา พ.ศ.2531  07_0088    document/DMR-07_0088.PDF
517 Dr. Dietrich Helmcke Mr.Choengchai Kraikhong  report on the Geology of Lom-Sak-Chum Phae Highway ค.ศ.1981  07_0089    document/DMR-07_0089.PDF
519 นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์ นายวีรวัฒน์ ธิติสวรรค์  การสำรวจหินอ่อน หินประดับ และหินอุตสาหกรรม ระวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1:250,000) พ.ศ.2531  07_0091    document/DMR-07_0091.PDF
520 กรมทรัพยากรธรณี และ กรมพัฒนาที่ดิน  Guidebook on Quaternary Geology and Soil of Songkhla Lake Basin ค.ศ.1986  07_0092    document/DMR-07_0092.PDF
521 IGCP project 250  Guidebook for excursion: Third internation symposium and workshop on regional crustal stability and geological hazards ค.ศ.1988  07_0093    document/DMR-07_0093.PDF
522 Mineral and Energy Resources of Sountheast Asia  Guidebook for Field trip no.1: Northern and Northeastern Thailand ค.ศ.1991  07_0094    document/DMR-07_0094.PDF
523 CCOP  Field excursion guidebook:37th Annual Meeting of Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and Southeast Asia ค.ศ.2000  07_0095    document/DMR-07_0095.PDF
524 กรมทรัพยากรธรณี  รายงานผลความก้าวหน้าของการสำรวจแหล่งถ่านหินลิกไนท์-หินน้ำมัน บ้านป่าคา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ.2507  07_0096    document/DMR-07_0096.PDF
525 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  การประชุมผลงานทางวิชาการ กองธรณีวิทยา ประจำปี 2538 พ.ศ.2538  07_0097    document/DMR-07_0097.PDF
526 นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์  สรุปผลการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ พ.ศ.2526  07_0098    document/DMR-07_0098.PDF
527 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานโครงการสำรวจธรณีวิทยา ปีงบประมาณ 2518 พ.ศ.2518  07_0099    document/DMR-07_0099.PDF
528 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนการปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยา ปีงบประมาณ 2534 พ.ศ.2534  07_0100    document/DMR-07_0100.PDF
529 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานการสำรวจธรณีวิทยา ปีงบประมาณ 2537 พ.ศ.2537  07_0101    document/DMR-07_0101.PDF
530 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานการสำรวจธรณีวิทยา ปีงบประมาณ 2538 พ.ศ.2538  07_0102    document/DMR-07_0102.PDF
531 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานสำรวจธรณีวิทยารากฐานประจำปีงบประมาณ 2539 พ.ศ.2539  07_0103    document/DMR-07_0103.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >